Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde kan udgøre en vigtig del af din recoveryproces. Vi arbejder for en ligeværdig dialog i samarbejdet.

Pårørendesamarbejde i socialpsykiatrien

I socialpsykiatrien lægger vi stor vægt på at have et stærkt og gensidigt samarbejde med dine pårørende. Pårørende kan spille en helt særlig rolle for din recoveryproces og være med til at støtte dig i din hverdag.

Vores erfaring er, at pårørende ofte kan bidrage med viden og spørgsmål, som kan være med til at styrke og inspirere vores rehabiliterende samarbejde. 

Læs mere om de årlige temaarrangementer for pårørende.

Gensidig tillid og respekt

Vi arbejder for at skabe et pårørendesamarbejde, der er baseret på ligeværdig dialog og respekt for hinandens situation, forskelligheder og synspunkter. Derfor er det væsentligt for os, at vi mødes i en respektfuld og åben atmosfære, hvor vi lytter til hinanden og afstemmer tanker og idéer.

Hvem er pårørende?

Dine pårørende er personer, som står dig nært. Det kan være dine forældre, søskende, din ægtefælle eller dine børn. Det kan også være personer uden for din familie som for eksempel dine venner, studiekammerater eller helt andre personer, som du føler dig tryg ved og har tillid til. 

Pårørende i centerråd

Socialpsykiatriens fire centre har hvert et centerråd, hvor du kan mødes med pårørende, medarbejdere og ledere for at drøfte seneste nyt i centret. Møderne er et forum, hvor du kan stille spørgsmål, fremføre synspunkter og blive hørt om forhold, der har betydning for dig, i relation til centrets udvikling og drift.