Om os

I Socialpsykiatri København støtter vi borgere med psykisk sårbarhed i at komme sig og leve meningsfulde liv. Det gør vi gennem recovery- og rehabiliterende indsatser i tæt samarbejde med borgerne.

Socialpsykiatri København

Socialpsykiatri København er Danmarks største socialpsykiatri. Vi er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, og vi støtter borgere med psykisk sårbarhed.

Her på siden kan du læse mere om, hvem vi støtter, og hvordan vi gør det.

Du kan også finde kontaktoplysninger.

Vi støtter borgere med psykisk sårbarhed

Vi støtter blandt andet borgere med psykisk sårbarhed, der:

  • har komplekse psykiske udfordringer og et forbrug af rusmidler
  • bor på botilbud, hvor borgerne er psykisk sårbare og har særlige somatiske plejebehov
  • bor på midlertidige botilbud og ønsker at flytte i egen bolig, begynde på uddannelse eller i job
  • bor i egen bolig og har brug for støtte til hverdagen
  • er ældre og har lange behandlingsophold bag sig

Vi støtter ved at:

  • give langvarig, og ofte omfattende støtte, så borgerne kan leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt
  • samarbejde med borgerne om sundhed og om at skabe sociale relationer
  • give daglig støtte til de borgere, der bor i almene boliger
  • give socialfaglig støtte via hjemmevejledning til borgere
  • tilbyde gruppeforløb i vores aktivitets- og samværstilbud

Recovery og rehabilitering er grundstenene i vores arbejde

I Socialpsykiatri København støtter vi den enkelte borger i at komme sig. Det gør vi gennem recovery- og rehabiliterende indsatser i samarbejde med borgeren. Alle ansatte har taget uddannelse i recovery og rehabilitering og det står helt centralt i vores daglige praksis.

Vi har i socialpsykiatrien skrevet en Grundfortælling. Den beskriver vores visioner og det faglige fundament for vores arbejde på tværs af tilbud og indsatser. Grundfortællingen er blevet til på baggrund af input fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien.

Læs mere om Grundfortællingen her

Vi har lavet en faglig guide, som beskriver, hvordan arbejdet med recovery og rehabilitering kan gøres i praksis. Den faglige guide viser, hvordan et rehabiliteringsforløb for en borger med psykisk sygdom ser ud. Den har anbefalinger til, hvordan man systematisk kan arbejde med at støtte borgerne i deres recovery gennem rehabilitering.

Læs mere om den faglig guide her

Socialpsykiatriens fire centre

Socialpsykiatri København består af fire specialiserede centre med hver deres type tilbud. Læs om de fire centre, og se deres tilbud, her: