Pårørendeindsats i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her kan du læse om pårørendeindsatsen i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Et tilbud til dig der er nær relation til en borger i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Som pårørende til en person med psykisk sårbarhed kan du besidde nogle helt enestående ressourcer og have en vigtig viden, som kan være en støtte for dine nære.

Vigtig viden til pårørende

Forskning viser, at pårørende til personer med psykiske lidelser ofte oplever stress, angst og udbrændthed. Desuden oplever mange pårørende at føle sig alene i opgaven om borgeren og at savne sparring og forståelse for deres situation.

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud har vi tilknyttet en pårørendevejleder, og på hvert tilbud under centret er der tilknyttet en nøgleperson for pårørendeindsatsen. Derudover blev alle medarbejdere i 2023 tilbudt at komme på kursus i pårørende og netværkssamarbejde. 

Formålet med en indsats for pårørende

Formålet med pårørendeindsatsen er at skabe en systematisk tilgang til samarbejdet med borgerens pårørende og netværk. Derudover vil der være fokus på den direkte støtte til pårørende, blandt andet ved at tilbyde pårørendevejledning og et trygt rum, hvor pårørende har mulighed for at sparre og tale sammen om lige præcis dé emner, der er betydningsfulde for jer som pårørende til en borger, der i perioder har det svært.

Pårørendevejleder i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Hos pårørendevejlederen kan du få en samtale om det, du har behov for. Intet er for stort, og intet er for småt. Pårørendevejlederen tilbyder uforpligtende støtte og vejledning.

Derfor inviterer Center for Unge og Midlertidige Botilbud til en række årlige arrangementer for pårørende.

Pårørendetilbuddet består af:

  • Pårørendevejledning – Støtte og vejledningssamtale
  • Temaaftener med faglige oplæg for pårørende
  • Åben pårørendecafe ledet af centerets pårørendevejleder
  • Særarrangementer

Pårørendevejledning – Støtte og vejledningssamtaler

Samtalen kan foregå enten ved personligt møde, telefonisk eller ved et online-møde. Når du kontakter pårørendevejlederen, har du mulighed for at tale i et fortroligt rum, og du har også mulighed for at være anonym.

Pårørendevejlederen kan give dig viden om, og hjælp til, at navigere i kommunale tilbud og de mange foreninger og videnscentre, hvor pårørende har mulighed for at få støtte og viden.

Åben pårørendecafe i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Der afholdes løbende åbne cafemøder, hvor du som pårørende har mulighed for at møde andre pårørende. Møderne er uformelle, og du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en god ven med.

Frirum til pårørende

Centrets tilbud er tænkt som et frirum til dig som pårørende og har til formål at sætte dine tanker, oplevelser og følelser i centrum. Ved nænsom samtale med en pårørendevejleder, eller i en gruppe af ligesindede, kan det være nemmere at tale om de mange følelser, der kan følge med rollen som pårørende til et menneske med psykisk sårbarhed.

Afholdte temaarrangementer for pårørende

I Borgercenter Voksne, som Socialpsykiatri København er en del af, afholdes der med jævne mellemrum temaarrangementer for pårørende. 

I 2023 har vi bl.a. inviteret til temaarrangementer om:  

  • Rod og samleri  
  • Samlemani
  • Råd og viden om livet som pårørende
  • Omsorgstræthed
  • Søskende som pårørende

Har du ideer eller ønsker om et særligt tema, så kontakt gerne pårørendevejleder Julie H-H Bender på haesum@kk.dk, så vil vi undersøge, om det er muligt at afholde et arrangement eller oplæg om det ønskede tema.

Anonymitet og tavshedspligt på arrangementerne

Arrangementerne er anonyme både for dig og din nære. Det betyder, at vi ikke diskuterer personspecifikke detaljer til temaarrangementerne, og alle, der deltager, har tavshedspligt.
 
Det er dig som pårørende, der bestemmer indholdet af arrangementerne.

Kommende arrangementer for pårørende og netværk i 2024 i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Vis alle

PÅRØRENDEVEJLEDNING - Samtaler og vejledning

Mandag til fredag efter aftale. Onsdage er der mulighed for eftermiddagstider.

Pårørendevejledningen holder lukket i uge 27, 28, 30 og 31.

Som pårørende til en borger i Center for Unge og Midlertidige Botilbud har du mulighed for at få en samtale med centrets pårørendevejleder.

Samtalerne er tænkt som en støtte og et frirum, hvor du kan tale, om det der fylder hos dig, følelser i forbindelse med det at være pårørende mv.

Du kan også få støtte til at navigere i eksterne pårørendetilbud.

Du kan til hver en tid være anonym, hvis du ønsker det.

Samtalerne finder som regel sted i Nansengade 47a, 1366 København K, men de kan også være over telefon eller ved et videoopkald.

Kontakt Julie H-H Bender, se herunder i boksen "Kontakt vores pårørendevejleder".

Arrangementer 2024

Information om arrangementer og datoer kommer snart på denne side.

Kontakt vores pårørendevejleder

Julie H-H Bender

Pårørendevejleder i Center for Unge og Midlertidige Botilbud