Pårørendeindsatsen i Center for Specialiserede Botilbud

Her finder du information om vores pårørendesamarbejde og arrangementer i Center for Specialiserede Botilbud.

Pårørendesamarbejde 

I Center for Specialiserede Botilbud er samarbejdet med dig som pårørende/netværk en vigtig ressource i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Derfor arbejder vi løbende på at opbygge og vedligeholde tillidsfulde og inddragende relationer i samarbejdet.  

Centerråd

I centerrådet mødes borgere, medarbejdere, pårørende og ledelse til dialog og drøftelse af centrets udvikling. Igennem centerrådet sikrer vi transparens på tværs af tilbud, politiske beslutninger og interessenter.

Læs mere om centerrådet

Pårørendearrangementer 

På vores botilbud fejrer vi årets højtider, afholder sæsonfejring med sommerfest, høstfest og nytårskur, hvor borgere og deres pårørende/netværk inviteres efter aftale med beboerne. Derudover afholdes der lokalt på tilbuddene spontane sociale arrangementer med fællesspisning, musik og underholdning. Det kan være alt lige fra bingo, loppemarked og udendørskoncerter m.m.

Deltagelse af pårørende og netværk til vores arrangementer varierer fra botilbud til botilbud. På botilbud, hvor borgere har stærke relationer til pårørende og netværk, kan deltagelse være helt op til 70 personer og modsat på botilbud, hvor borgere har sparsom eller ingen kontakt til pårørende er deltagelsen slet ingen eller op til 6 personer.

Vi bestræber os på at være i god tid, når vi inviterer til arrangementer, så invitationen når ud til så mange som muligt. Arrangementer formidles på vores botilbud, som opslag på fælles områder og via e-mail, sms og brev til de pårørende/netværk som ønsker det.

Møder for pårørende

Du vil som pårørende/netværk blive inviteret til møder, hvor det er relevant, du deltager sammen med beboer, hvor din deltagelse altid er efter aftale med beboeren. Møder handler som oftest om, hvordan vi kan optimere vores samarbejde med dig til gavn for beboeren. Det kan være i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk afdeling, efter længere tids indlæggelse, og når du som pårørende/netværk inviteres til orienteringsmøde i forbindelse med indflytning på botilbuddet.

Kontaktpersoner og ledelse holder telefonisk kontakt til jer som pårørende/netværk, der gerne vil kontaktes og holdes opdateret med, hvordan det går med den beboer, du er pårørende/netværk til. Det er som oftest en uformel samtale, beboeren har givet samtykke til.

Afholdte arrangementer

l socialpsykiatrien i Københavns Kommune afholder vi med jævne mellemrum temaarrangementer og mindre arrangementer for pårørende. I 2023 har vi for eksempel afholdt temaarrangementer om: 

  • Rod og samleri  
  • Råd og viden om livet som pårørende
  • Søskende som pårørende

Vi afholder løbende cafemøder og gåture for pårørende.

Arrangementer 2024

Vis alle

Kommende arrangementer

Information om arrangementer og datoer for 2024 kommer snart på denne side.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte vores botilbud for at få mere information om kommende arrangementer og initiativer.