Om pårørendesamarbejdet i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her finder du information om vores pårørendeindsats og -samarbejde i Center for Unge og Midlertidige Botilbud (CUMB).

Pårørendeindsatsen

Her kan du læse om pårørendesamarbejde, tilbud og aktiviteter i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Pårørendesamarbejde

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud opfatter vi samarbejdet med dig som pårørende som en vigtig ressource i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Derfor arbejder vi løbende på at opbygge og vedligeholde tillidsfulde og inddragende relationer i samarbejdet. Pårørendeindsatsen består i inddragelse af pårørende i forhold til at støtte beboeren i en recovery-proces, men også i at tilbyde støtte og vejledning til dig som pårørende i egne behov.

Forventning til samarbejdet

Vi ser pårørendesamarbejdet som væsentligt, og det tænkes ind fra begyndelsen af i en recovery-proces. Dette sker først og fremmest ud fra en forventningsafstemning om pårørendesamarbejdet ud fra borgerens ønsker. Det afklares fra starten af, hvem der er pårørende og netværk, hvor meget behov for støtte borgeren har, samtykkeerklæring m.m. Det er ambitionen, at alle pårørende tilbydes en samtale med centerets pårørendevejleder, der kan være god at tale med og som kan give viden om øvrige tilbud og aktiviteter for dig som pårørende. Der vil være mulighed for løbende opfølgning på samtaler.

Pårørendeindsats på centrets botilbud

I centeret forsøger vi at være tilgængelige og oplysende om de tilbud og aktiviteter, vi har for pårørende i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.  Der er på hvert botilbud derfor udvalgt en nøgleperson for pårørendeindsatsen. Det er en medarbejder, der sidder med i et netværk for pårørendeindsatsen i centret. Nøglepersonen kan hjælpe med at give information om centrets pårørendeindsats, oplyse om nyhedsmail samt, centrale og lokale arrangementer for pårørende mv.

Pårørendearrangementer

I løbet af året afholder hvert botilbud årlige arrangementer, hvor borgere og pårørende samles til blandt andet sommerfester, julesammenkomster og til mere spontane arrangementer lokalt på botilbuddene. 

Arrangementer på tværs af centret

Som pårørende i Center for Unge og Midlertidige Botilbud har du mulighed for at møde andre pårørende i centret. Der afholdes 2 til 3 årlige temaftener, hvor pårørende kan mødes på tværs og udveksle erfaringer, give hinanden støtte og i fællesskab understøtte borgernes recovery-proces. 

Du kan læse mere om kommende arrangementer og tilbud nedenfor.

Centerråd

I centerrådet mødes borgere, medarbejdere, pårørende og ledelse til dialog og drøftelse af centrets udvikling. Igennem centerrådet sikrer vi transparens på tværs af tilbud, politiske beslutninger og interessenter.

Læs mere om centerrådet

Du kan holde dig opdateret om kommende arrangementer her på siden eller ved at tilmelde dig en nyhedsmail. Det kan du gøre ved at kontakte pårørendevejlederen.

Kontakt vores pårørendevejleder

Pårørendevejleder i Center for Unge og Midlertidige Botilbud:

Telefon: 29 26 16 05

Mail: haesum@kk.dk