Pårørendekoncept i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her kan du læse om vores nyopstartede koncept for pårørende i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Et tilbud til dig der er nær relation i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Som pårørende til en person med psykisk lidelse besidder du nogle helt enestående ressourcer og har en vigtig viden, som kan være til stor støtte for din næres væren i verden.

Vigtig viden

Desværre går pårørendes viden ofte til spilde, og mange oplever i perioder en stresset og bekymringsfuld tilværelse. 

Forskning viser, at pårørende til personer med psykiske lidelser ofte oplever stress, angst og udbrændthed. Desuden oplever mange pårørende at føle sig alene i opgaven omkring borgeren og savner sparring og forståelse for deres situation.

Det vil Center for Unge og Midlertidige Botilbud gerne gøre noget ved. Derfor har vi igangsat et nyt tilbud for dig, der er nær relation til borgere i centret.

Formål

Formålet er at skabe et netværk af pårørende, som kan mødes i et trygt og tillidsfuldt rum. Her skal det være muligt at sparre og tale sammen om lige præcis dé emner, der er betydningsfulde for jer som pårørende til en, der i perioder har det svært.

Pårørendevejleder i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Hos pårørendevejlederen kan du få en samtale om det, du har behov for. Intet er for stort, og intet er for småt. Pårørendevejlederen tilbyder uforpligtende støtte og vejledning.

Derfor inviterer Center for Unge og Midlertidige Botilbud til en række årlige arrangementer.

Pårørendetilbuddet består af:

  • Støtte og vejledningssamtale
  • Temaaftener med faglige oplæg for pårørende
  • Åben pårørendecafe ledet af centerets pårørendevejleder
  • Psykoedukation for pårørende
  • Pårørendecafe

Støtte og vejledningssamtaler

Samtalen kan foregå enten ved personligt møde, telefonisk eller ved et online-møde. Når du kontakter pårørendevejlederen, har du mulighed for at tale i et fortroligt rum, og du har også mulighed for at være anonym.

Pårørendevejlederen kan også give dig viden om og hjælp til at navigere i kommunale tilbud og de mange foreninger og videnscentre, hvor pårørende har mulighed for at få støtte og viden.

Åben pårørendecafé i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her har du mulighed for at møde andre pårørende, erfaringsudveksling og gode snakke. Mødet er uformelt og du er velkommen til at tage et familiemedlem med eller en god ven.

Anonymitet og tavshedspligt

Arrangementerne er anonyme både for dig og din nære. Det betyder, at vi ikke diskuterer personspecifikke detaljer til temaarrangementerne og alle, der deltager har tavshedspligt. 

Mødefacilitatoren vil som regel være centerets pårørendevejleder, der ikke har daglig kontakt med din nære, og arrangementerne bliver holdt på en neutral lokalitet, medmindre, andet er meldt ud.

Det er dig som pårørende, der bestemmer indholdet.

Du bestemmer temaerne og indholdet på arrangementerne, da det er dig som pårørende, som bedst ved, hvilke emner der er relevante og værdifulde at drøfte. Jeres ønsker til fremtidige temaer vil blive drøftet i fællesskab fra arrangement til arrangement.

Frirum

Tilbuddene er tænkt som et frirum til dig som pårørende og har til formål at sætte dine tanker, oplevelser og følelser i centrum. I en gruppe af ligesindede kan det være nemmere at tale om de mange følelser, der kan følge med rollen som pårørende.

Husk at tilmelde dig

Pårørendevejleder Julie H-H Bender