Pårørendesamarbejde og arrangementer i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her finder du information om vores pårørendesamarbejde i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Pårørendesamarbejde

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud opfatter vi samarbejet med dig som pårørende som en vigtig ressource i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Derfor arbejder vi løbende på at opbygge og vedligeholde tillidsfulde og inddragende relationer i samarbejdet.  

Centerråd

I centerrådet mødes borgere, medarbejdere, pårørende og ledelse til dialog og drøftelse af centrets udvikling. Igennem centerrådet sikrer vi transparens på tværs af tilbud, politiske beslutninger og interessenter.

Læs mere om centerrådet

Traditionsbundne pårørendearrangementer

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud har vi tradition for at afholde nytårskur, hvor vi inviterer alle borgere, pårørende og medarbejdere på tværs af centret til at skyde det nye år i gang med hyggeligt samvær, musik og snacks og ikke mindst samtaler om vores visioner, idéer og ønsker for det nye år. 

I løbet af året afholder hvert botilbud desuden sine egne årlige arrangementer, hvor borgere og pårørende samles til blandt andet sommerfester, julesammenkomster og til mere spontane arrangementer lokalt på botilbuddene. Derudover mødes vi til netværksmøder omkring den enkelte borger. 

Vi bestræber os på at være i god tid, når vi inviterer til arrangementer, så invitaionen når ud til så mange som muligt.

Temaarrangementer og netværk for pårørende

Det er centrets ambition at etablere et stærkt pårørendenetværk igennem 3-4 årlige temaarrangementer, hvor pårørende kan mødes på tværs og udveksle erfaringer, give hinanden støtte og i fællesskab understøtte borgernes recovery-proces. Du kan læse mere om temaarrangementerne og centrets nye pårørendekoncept i linket nedenfor.