Københavns Kommunes logo

Vestergårdsvej

Vestergårdsvej er et botilbud til borgere der generelt er selvstændige og ressourcestærke, men som pga. psykiske, sociale og eventuelt fysiske udfordringer har brug for støtte i hverdagen.

Hverdagen på Vestergårdsvej

Vestergårdsvej ligger i rolige og hyggelige omgivelser tæt på offentlig transport og Grøndalscentret, hvor der er mange populære aktiviteter Boligerne er etværelseslejligheder, som har tekøkken og eget bad.

Der er en fælleslejlighed med køkken og medarbejdere til stede på fastlagte tidspunkter af dagen. Der er desuden et sanserum på 3. sal. Botilbuddet har et hyggeligt haveanlæg og vaskeri i stueetagen.

Boligerne er almene boliger som udlejes gennem KAB, hvor huslejen fastsættes af boligselskabet, og der kan søges boligsikring og indskudslån via sagsbehandler.

Personalegruppen er fordelt på flere faggrupper som pædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker samt ledelsen, der består af en botilbudsleder og en afdelingsleder. Alle medarbejdere fungerer som kontaktperson for 3-4 beboere.

I tidsrummet 8-17 er der medarbejdere til stede på botilbuddet. I tidsrummet 17-22 kan man rette henvendelse telefonisk til en medarbejder fra huset eller alternativt gå en tur ud af huset.

Ved særlige behov kan ’Natbasen’ kontaktes telefonisk i tidsrummet 22-08. Vi ser os selv som et udviklingshus, hvor vi er for at lære, blive bedre, skabe forandringer og udvikle os. Dette sker i et miljø, hvor der er et omsorgsfuldt personale, som hele tiden støtter dig på vejen.

Aktiviteter aftales på beboermøder eller impulsivt i dagligdagen. Derudover har vi et tæt samarbejde med botilbuddene Bjergvænget og Ringergården, hvor vi laver aktiviteter på tværs.

Beboerne

Beboerne på Vestergårdsvej er generelt meget selvstændige og ressourcestærke. Mange har for eksempel mobiltelefon og internet, hvilket bidrager til deres selvstændighed.

Der deltager beboerrepræsentanter ved ansættelsessamtaler, så beboerne har reel indflydelse på, hvem de ønsker at have ansat. Der er et godt sammenhold mellem beboerne, som hjælper og støtter hinanden, hvilket er med til at få Vestergårdsvej til at føles som et hjem.

Samarbejdet mellem beboer og medarbejder er baseret på Københavns Kommunes værdier, som er: respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Vores vision er at skabe et botilbud, hvor beboerne får individuel støtte af engagerede medarbejdere, der tager ansvar for den enkelte og for fællesskabet, så hverdagslivet fungerer og er meningsfuldt for alle på Vestergårdsvej.

Vi arbejder på at skabe et indbydende og rummeligt miljø, hvor alle trives. Vi støtter, hjælper og motiverer inden for alle områder af et godt hverdagsliv; f.eks. i forhold til økonomi, socialt samvær, rengøring, medicinhåndtering og sund kost.

Kontakt os

Vestergårdsvej

Vestergårdsvej

Vestergårdsvej 14

2400 København NV
Tilbudsleder Mikkel Jonasson Kejser

Tilbudsleder Mikkel Jonasson Kejser