Københavns Kommunes logo

Bjergvænget

Bjergvænget er et botilbud for borgere, der grundet psykiske og sociale vanskeligheder har brug for støtte til at få hverdagen til at køre. Vi er et udviklingshus, hvor vi samarbejder om at støtte borgeren i egen udvikling.

Hverdagen på Bjergvænget

Bjergvænget ligger i rolige og naturskønne omgivelser tæt på Grundtvigs Kirke. Lejlighederne, som alle har to værelser og eget køkken og bad, er almene boliger som udlejes gennem Bo-Vest. Huslejen fastsættes af Bo-Vest, og der kan søges boligsikring og indskudslån via sagsbehandler.

Personalegruppen er fordelt på flere faggrupper som pædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker samt ledelsen, som består af en botilbudsleder og en afdelingsleder. Alle medarbejdere fungerer som kontaktperson for 3-4 beboere. I tidsrummet 8-17 vil der være medarbejdere til stede på botilbuddet. I tidsrummet 17-22 kan man rette henvendelse telefonisk til en medarbejder fra huset. Ved særlige behov kan ’Natbasen’ kontaktes telefonisk i tidsrummet 22-08. Vi ser os selv som et udviklingshus, hvor vi er for at lære, blive bedre, skabe forandringer og udvikle os. Dette sker i et miljø, hvor der er et omsorgsfuldt personale, som hele tiden støtter dig på vejen.

Foruden personalefaciliteter råder botilbuddet over en fælleslejlighed med køkken, tv og computerrum. Der er et hyggeligt haveanlæg og vaskeri i kælderen. Lejligheden benyttes frit af beboerne til almindelig hygge og fællesskab i dagligdagen og derudover er der medarbejdere til stede på fastlagte tidspunkter af dagen. Aktiviteter aftales på beboermøder eller impulsivt i dagligdagen. Derudover har vi et tæt samarbejde med botilbuddene Bjergvænget og Ringergården, hvor vi kan lave aktiviteter på tværs.

Der er et rigtig godt naboskab på botilbuddet. Alle kender hinanden og mange mødes privat eller i fælleslejligheden.

Samarbejde med medarbejdere

Samarbejdet mellem beboer og medarbejder er baseret på Københavns Kommunes værdier, som er: respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Vores vision er at skabe et botilbud, hvor beboerne får individuel støtte af engagerede medarbejdere, der tager ansvar for den enkelte og for fællesskabet - så hverdagslivet fungerer og er meningsfuldt for alle på Bjergvænget.

På Bjergvænget arbejder vi på at skabe et indbydende og rummeligt miljø, hvor alle trives. Vi tilstræber en god og ligeværdig omgangstone og søger at skabe plads til udvikling, for den enkelte og for fællesskabet. Vi støtter, hjælper og motiverer inden for alle områder af et godt hverdagsliv; f.eks. i forhold til økonomi, socialt samvær, rengøring, medicinhåndtering, sund kost. Alt afhængigt af, hvad den enkelte beboer har brug for.
 

Kontakt os

Bjergvænget

Bjergvænget

Bispebjergvej 49, st.

2400 København NV
Tilbudsleder Mikkel Jonasson Kejser

Tilbudsleder Mikkel Jonasson Kejser

Afdelingsleder Katrine Hinnerskov Jensen

Afdelingsleder Katrine Hinnerskov Jensen