Københavns Kommunes logo

Ringergården

Botilbud til borgere, der trods psykiske udfordringer er i stand til at klare sig selv med individuel hjælp og støtte fra personalet. Der er et godt naboskab, hvor man mødes, hygger og hjælper hinanden.

Hverdagen på Ringergården

Botilbuddet er beliggende på en rolig vej i Nord Vest-kvarteret og er tæt på offentlig transport. Ringergården ligger derudover tæt på Utterslev mose, der er et naturskønt område med søer, sivbevoksede sumpe og et rigt fugleliv, hvor der er rig mulighed for en dejlig gå- eller løbetur. 

Der er knyttet 25 beboere i aldersgruppen 25 – 65 år til botilbuddet Ringergården. Boligerne er almene boliger, som administreres af boligselskabet FSB, som fastsætter huslejen. Ved indflytning betales et indskud og det er muligt at søge om boligtilskud. Lejlighederne er på mellem 55 og 65 m2 enten 1 eller 2 værelseslejligheder. Der er tilknyttede fællesrum for beboere, samt personalefaciliteter beliggende i samme opgang. Ligeledes er der adgang til et hyggeligt haveanlæg og vaskeri i kælderen.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat fordelt på faggrupper som pædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker samt ledelsen, som består af en botilbudsleder og en afdelingsleder. Alle medarbejdere fungerer som kontaktperson for 3-4 beboere. I tidsrummet 8-17 vil der være medarbejdere til stede på botilbuddet. I tidsrummet 17-22 kan man rette henvendelse telefonisk til en medarbejder fra huset eller alternativt gå en tur ud af huset. Ved særlige behov kan ’Natbasen’ kontaktes telefonisk i tidsrummet 22-08. Vi ser os selv som et udviklingshus, hvor vi er for at lære, blive bedre, skabe forandringer og udvikle os. Dette sker i et miljø, hvor der er omsorgsfuldt personale, som hele tiden støtter dig på vejen.

Aktiviteter aftales på beboermøder eller impulsivt i dagligdagen. Derudover har vi et tæt samarbejde med botilbuddene Bjergvænget og Vestergårdsvej, hvor vi kan lave aktiviteter på tværs.

Recovery og rehabilitering

Ringergården er et recoveryorienteret tilbud til dig, der ønsker at bo i egen bolig. Vi arbejder med psykosocial rehabilitering, såsom styrkelse af den enkelte beboers kræfter og evner til at varetage sin egen tilværelse og måske få mod til en tilværelse udenfor botilbuddet. Samarbejdet mellem beboer og medarbejder er baseret på Københavns Kommunes værdier, som er: respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Vores vision er at skabe et botilbud, hvor beboerne får individuel støtte af engagerede medarbejdere, der tager ansvar for den enkelte og for fællesskabet - så hverdagslivet fungerer og er meningsfuldt for alle på Ringergården. Vi arbejder på at skabe et indbydende og rummeligt miljø, hvor alle trives. Vi støtter, hjælper og motiverer inden for alle områder af et godt hverdagsliv; f.eks. i forhold til økonomi, socialt samvær, rengøring, medicinhåndtering og sund kost.

Kontakt os

Ringergården

Ringergården

Ringergården 11

2400 København NV
Tilbudsleder Mikkel Jonasson Kejser

Tilbudsleder Mikkel Jonasson Kejser

Afdelingsleder Mai-Britt Dam Frøkiær

Afdelingsleder Mai-Britt Dam Frøkiær