Pårørendekoncept i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her kan du læse om vores nyopstartede koncept for nære relationer i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Tilbud til dig, der er nær relation i CUMB

"Den pårørendes rolle i borgerens recovery-proces har stor betydning og den pårørende (kan være) en vigtig aktør. Dog er rollen som pårørende ofte så hård og opslidende, at det påvirker evnen til at være tilstrækkeligt støttende i borgerens behandling" (Kilde: Bedre Psykiatri)

Som pårørende til en person med psykisk lidelse besidder du nogle helt enestående ressourcer og har en vigtig viden, som kan være til stor støtte for din næres væren i verden.

Vigtig viden 

Desværre går pårørendes viden ofte til spilde, og mange oplever i perioder en stresset og bekymringsfuld tilværelse.  

Forskning viser, at pårørende til personer med psykiske lidelser ofte oplever stress, angst og udbrændthed. Desuden oplever mange pårørende at føle sig alene i opgaven omkring borgeren og savner sparring og forståelse for deres situation.

Det vil Center for Unge og Midlertidige Botilbud gerne gøre noget ved! Derfor har vi igangsat et nyt tilbud for dig, der er nær relation til borgere i centret.

Formål

Formålet er at skabe et netværk af pårørende, som kan mødes i et trygt og tillidsfuldt rum. Her skal det være muligt at sparre og tale sammen om lige præcis dé emner, der er betydningsfulde for jer som pårørende til en, der i perioder har det svært.

Derfor inviterer Center for Unge og Midlertidige Botilbud til en række årlige arrangementer.

Tilbuddet består af:

  • 3-4 årlige temaarrangementer for pårørende, hvor vi mødes til faglige oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og hygge.
  • Derudover lægger centret lokaler til jer, der har ønsker at fortsætte dialogen i en mindre formel kontekst i form af en "pårørendecafé". 

Arrangementerne er anonyme både for dig og din nære. Det betyder, at vi ikke diskuterer personspecifikke detaljer til temaarrangementerne og alle, der deltager har tavshedspligt.

Mødefacilitatoren er en person, der ikke har daglig kontakt med din nære, og arrangementerne bliver holdt på en neutral lokalitet. 

Det er dig som pårørende, der bestemmer indholdet

Du bestemmer temaerne og indholdet på arrangementerne, da det er dig som pårørende, som bedst ved, hvilke emner der er relevante og værdifulde at drøfte. Jeres ønsker til fremtidige temaer vil blive drøftet i fællesskab fra arrangement til arrangement.

Frirum

Tilbuddene er tænkt som et frirum til dig som pårørende og har til formål at sætte dine tanker, oplevelser og følelser i centrum. I en gruppe af ligesindede kan det være nemmere at tale om de mange følelser, der kan følge med rollen som pårørende.

Husk at tilmelde dig

Socialfaglig konsulent Ditte Wiegman

Socialfaglig konsulent Ditte Wiegman

Sundhedsfaglig konsulent Liv Jonsdottir

Sundhedsfaglig konsulent Liv Jonsdottir