Pårørendekoncept i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her kan du læse om vores nyopstartede pårørendekoncept i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Tilbud til dig, der er pårørende i CUMB

"Den pårørendes rolle i borgerens recovery-proces har stor betydning og den pårørende er en vigtig aktør. Dog er rollen som pårørende ofte så hård og opslidende, at det påvirker evnen til at være tilstrækkeligt støttende i borgerens behandling" (Kilde: Bedre Psykiatri)

Som pårørende til en borger med psykisk lidelse besidder du nogle helt enestående ressourcer og har en vigtig viden, som kan være til stor hjælp for din næres recovery- proces.

Vigtig viden 

Desværre går den vigtige viden ofte til spilde, og mange pårørende oplever i perioder en stresset og bekymringsfuld tilværelse.  

Forskning viser, at nære relationer til personer med psykiske lidelser ofte oplever stress, angst og udbrændthed. Desuden oplever mange pårørende at føle sig alene i opgaven omkring borgeren, og savner sparring og forståelse for deres situation.

Det vil Center for Unge og Midlertidige Botilbud gerne gøre noget ved! Derfor igangsætter CUMB et Nyt tilbud for dig, der er nær relation til borgere i centret.

Formål

Formålet er at skabe et netværk af pårørende og skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor det er muligt at sparre og tale sammen om lige præcis dé emner, der er betydningsfulde for dig som er nær relation til en, som i perioder har det svært.

Derfor inviterer Center for Unge og Midlertidige Botilbud til en række årlige arrangementer for dig, som er nær relation til en borger i CUMB.

Tilbuddet består af:

  • 3-4 årlige temaarrangementer for pårørende, hvor vi mødes til faglige oplæg, fælles drøftelser, erfaringsudveksling og hygge.
  • Derudover lægger centret lokaler til pårørende, der ønsker at fortsætte dialogen i en mindre formel kontekst i form af en "pårørendecafé". 

Arrangementerne er anonyme både for dig og din nære. Det betyder, at vi ikke diskuterer personspecifikke detaljer til temaarrangementerne.

Mødefacilitatoren er en person, der ikke har direkte kontakt med din nære eller tilbuddene, og arrangementerne vil blive holdt på en neutral lokalitet. 

Det er dig som pårørende, der bestemmer indholdet

Du bestemmer indholdet til møderne, da det er dig som pårørende, som bedst ved, hvilke emner, der er relevante og væsentlige at drøfte i fællesskab med ligesindede. Ønsker om fremtidige temaer bliver drøftet i fællesskab på hvert arrangement den 21. oktober 2021 klokken 16.30 - 19.30 i Nansensgade 47, 2. sal, 2200 KBH N.

Frirum

Tilbuddene er tænkt som et frirum til dig som pårørende og har til formål at sætte DINE tanker, oplevelser og følelser i centrum. I samtalegrupperne åbner vi op for de mere personlige og følelsesmæssige aspekter.  

Husk at tilmelde dig

Socialfaglig konsulent Ditte Wiegman

Socialfaglig konsulent Ditte Wiegman

Sundhedsfaglig konsulent Liv Jonsdottir

Sundhedsfaglig konsulent Liv Jonsdottir