Københavns Kommunes logo

Centernyt april 2022

Velkommen til centernyt.
Centernyt er sat i verden for, at du som medarbejder, beboer eller pårørende i CUMB kan få viden om, hvad der sker på tværs af tilbud i centret, i forvaltningen og hvad der generelt rør sig i Socialpsykiatri København.

Dette nummer indeholder:

 • En ny sæson
 • Flere aktiviteter
 • Velkommen til ny tilbudsleder
 • Socialtilsynets besøg
 • Udviklingsplaner for 2022
 • Samarbejde med politiet
 • Partnerskab med Røde Kors
 • Velkommen til ny pårørendevejleder

God læselyst!

En ny sæson

Efter en smuk og solrig marts måned, kan vi for alvor mærke forårets komme, og det er med stor glæde og åbne arme, at vi byder en lysere og varmere tid i møde i CUMB. Med den nye sæson kommer også muligheden for at sætte gang i nye aktiviteter og ikke mindst komme ud og nyde en sommer uden restriktioner!

Puljemidler

I forlængelse af ovenstående er det med stor glæde, at jeg kan fortælle, at CUMB har fået tildelt en pulje penge som resultat af Københavns Kommunes SO18 beslutning om "Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske". Beslutningen går i sin enkelthed ud på blandt andet at skabe flere aktiviteter på botilbuddene og for den enkelte borger. Puljemidlerne løber over de næste 4 år.

Velkommen til vores nye tilbudsleder

Den ledige stilling som tilbudsleder for botilbuddene Thomas Koppels Allé i Sydhavn og Orienten i Nordhavn er nu blevet besat. Det var et enigt ansættelsesudvalg, som har ansat Paul Buhl Jørgensen i stillingen som botilbudsleder for de to tilbud. Paul er uddannet psykolog og kommer fra en stilling som fagchef i socialpsykiatriens Fælles Faglige Stab og har desuden mange års erfaring som leder i socialpsykiatrien.

Socialtilsynets besøg

Vi har i de forgangne måneder haft besøg af Socialtilsynet Hovedstaden på flere af vores botilbud - herunder Borgervænget, Orienten og Griff31. Tilsynene er generelt gået godt, og vi har fået tilfredsstillende rapporter. Der er dog alle steder plads til forbedring, hvilket vi naturligvis skal forholde os til i samarbejde med både ledere, medarbejdere og beboere på tilbuddene.

Udviklingsplaner for 2022

Både centrets overordnede udviklingsplan og botilbuddenes lokale planer er nu udarbejdet. Som centerchef er det mig magtpåliggende, at udviklingsplanerne ikke ender som støvede skuffedokumenter! Derfor skal vi løbende genbesøge, evaluere og revurdere vores planer med afsæt i, hvad der rør sig og er relevant for praksis! Udviklingsplanerne skal med andre ord afspejle den virkelig, vi hver dag bevæger os i og samarbejder om at gøre god og faglig bæredygtig.

Den samlede ledergruppe i CUMB tager på seminar den 28-29. april med det formål at drøfte, hvordan vi bedst muligt implementerer og arbejder systematisk med både udviklingsplaner, aktuelle nye metoder og vores rehabiliterende tilgange generelt. Dette med afsæt i ambitionen om, at den røde tråd og sammenhængskræft i centrets fælles faglige fundament bliver tydelig for alle.

Samarbejde med politiet

Da vi gerne vil styrke vores samarbejde med politiet og ikke mindst blive klogere på, hvordan vi laver de gode anmeldelser, er vi ved at arrangere et par undervisningsdage med Københavns Politi. Alle ledere i socialpsykiatrien vil blive inviteret ind. Det påtænkes, at arrangementet afholdes i festsalen på Sundbygårdsvej og forventes afholdt midt i maj 2022.

Partnerskab med Røde Kors

CUMB har indgået et partnerskab med Røde Kors og møbelfirmaet LEKOLAR med det sigte at gøre noget meningsfuldt med de overskudsmøbler, firmaet har hver måned. Vi ser meget frem til partnerskabet, som vil kunne generere både beboerjobs, praktikpladser og ikke mindst skabe et socialt fællesskab for de interesserede borgere.

Velkommen til vores nye pårørendevejleder

Centrets nye pårørendevejleder Julie er kommet godt fra start - flere af jer har sikkert allerede hilst på hende ud på jeres tilbud :-) Formålet med den nye pårørendeindsats i centret er at give pårørende støtte og vejledning i den til tider svære situation flere kan opleve at stå i som nær relation til en borger med psykisk lidelse.

Indtil videre består indsatsen af:

 • Støtte og vejledningssamtale
 • Temaaftener med faglige oplæg for pårørende
 • Åben pårørendecafe ledet af centerets pårørendevejleder
 • Psykoedukation for pårørende
 • Pårørendecafe

Du er altid velkommen til at kontakte Julie med spørgsmål på telefon: 29 26 16 05 eller mail: haesum@kk.dk

Rigtig god påske Påsken

nærmers sig med hastige skridt. Måske betyder det ferie med nogle af jeres nære. Jeg ønsker jeg alle nogle dejlige påskedage.

Alle gode hilsner Hans Hugo Andersen