Kontakt

Her kan du finde kontaktoplysninger på centerledelsen i socialpsykiatri København.

Kontakt os

Centerchef i Center for Specialiserede Botilbud

Centerchef i Center for Specialiserede Botilbud

Britta Gerd Hansen

Centerchef i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Centerchef i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Mia Fatum

Centerchef i Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

Centerchef i Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

Steen Bo Pedersen

Centerchef i Center for Støtte i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Centerchef i Center for Støtte i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Marianne Wenkens

Fagchef for socialfaglige og arbejdsmiljø

Fagchef for socialfaglige og arbejdsmiljø

Henrik Risdorf

Fagchef for sundhedsfaglige og administration

Fagchef for sundhedsfaglige og administration

Paul Buhl Jørgensen