Mad- og måltidspolitik

I Mad- og måltidspolitik for Center for Specialiserede Botilbud kan du læse om den overordnede vision og faglige retning for centret, som skal styrke en fælles udvikling af kvaliteten i vores mad- og måltidskultur på tværs af centrets botilbud.

Mad- og måltidspolitik

Vis alle

Baggrund

Undersøgelse viser, at svær overvægt, rygning, usund kost og stillesiddende adfærd forekommer ca. dobbelt så hyppigt hos mennesker med psykisk lidelse end hos resten af befolkningen[1].

I Socialpsykiatri København på Center for Specialiserede Botilbud lægger vi vægt på, at borgerne tilbydes en ernæringsmæssig god og varieret kost, som produceres i vores køkkener med uddannet køkkenpersonale.

I Center for Specialiserede Botilbud mener vi, at det er vigtigt at have fokus på, at borgerne på vores botilbud får tilbudt varieret og sund mad. Derfor har vi udviklet denne mad- og måltidspolitik, der skal styrke en fælles udvikling af kvaliteten i vores mad- og måltidskultur på tværs af botilbud i centret.

Borgerne i Center for Specialiserede Botilbud har komplekse og ofte omfattende behov for støtte med døgndækning og har særligt brug for stabilisering, hverdagstræning, behandling, tryghed og fokus på et godt hverdagsliv i trivsel.

Et hverdagsliv i trivsel omfatter også at spise en sund og varieret kost. Det kan være udfordrende for borgerne at tilegne sig sunde kostvaner, derfor er der brug for en fælles strategi i centrets produktionskøkkener, som skal støtte op om borgerens ernæring og sundhed gennem den daglige kost.

 

[1] Vidensrådet for Forebyggelse, 2015: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Formål

Mad- og måltidspolitikken, omfatter de måltider, som Københavns Kommune serverer på sine botilbud, hvor Center for Specialiserede Botilbud har fokus på sund mad lavet af friske råvarer i hverdagen, som imødekommer beboernes behov for velsmagende og ernæringsrig mad.

Maden skal være velsmagende og tilberedes med respekt for råvarerne og naturen, så ernæringskvaliteten og smagen bevares samtidig med, at der fokuseres på en bæredygtig produktion, som beskrevet i Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi (pdf).

Desuden arbejder vi også på at skabe gode rammer omkring måltidet, så det bliver til en begivenhed, der skaber socialt fællesskab i hverdagen.

Mål

Vores grundlæggende mål er at

  • lave mad af friske økologiske råvarer, der er produceret bæredygtigt, så der bidrages til at reducere miljøbelastningen
  • få så mange som muligt til at spise sundere, og derfor er det vigtigt, at det er mad, som flest muligt kan lide at spise
  • servere velsmagende og ernæringsrig mad

Fagligt fokus

Ernæring

Borgerne i Center for Specialiserede Botilbud skal som udgangspunkt have det som betegnes normalkosten, som er baseret på de officielle kostråd og næringsstofanbefalinger, der er sammensat af 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Det er en kostsammensætning, som har et højt indhold af fuldkornsprodukter, grøntsager og frugt samt et begrænset indhold af animalsk fedt – også kaldet mættede fedtsyrer.

På den måde opnås den rigtige balance mellem kostfibre, vitaminer og mineraler samt fordelingen af energi på fedt, kulhydrat og protein (kilde: kostforum.dk).

Sundhedsvurdering

Alle borgere i Center for Specialiserede Botilbud vurderes ud fra enten en samlet sundhedsmæssig vurdering eller med udgangspunkt i specifikke ernærings- og/eller sundhedsmæssige udfordringer. På den baggrund vurderes det, om der er brug for særlig opmærksomhed på den ernæringsmæssige sammensætning.

I sådanne tilfælde udarbejdes der, i samarbejde med borgeren og dennes kontaktperson, et opmærksomhedsområde i Borgerbeskrivelsen. Her beskrives borgerens ernæringsstatus samt planer for, hvordan der skal arbejdes på at forbedre borgerens sundhedstilstand.

For beboere der er vegetarer/veganere eller af religiøse årsager ikke spiser bestemte fødevarer, vil der blive taget hensyn til dette.

Beboere med allergier skal have lægelig dokumentation for deres allergi, hvorefter der kan tilberedes særskilt mad, der tager hensyn til beboerens allergi. Personalet i enhederne har til opgave at sørge for, at aftalte individuelle hensyn bliver praktiseret.

Med sundhedsvurderingen som fagligt fokus sikrer vi, at alle borgere, uanset specifikke, individuelle behov, tilbydes ernæringsrigtig mad.

Handlingsplan

Handlingsplanen er retningsanvisende for, hvordan Mad- og måltidspolitikken udleves i praksis.

Det faglige fokus, køkkenpersonalet skal have i deres daglige arbejde med at lave ernæringsrigtig mad og gode måltidsoplevelser for borgerne, konkretiseres derfor med følgende guidelines:  

Guidelines for indkøb og tilberedning

Indkøb og tilberedning skal have fokus på at

  • køkkener i Center for Specialiserede Botilbud bestræber sig på at indkøbe økologiske råvarer efter bæredygtige principper og efter årstiderne
  • der tages højde for beboernes sundheds- og helbredsmæssige tilstand og deraf afledte særlige ernæringsbehov
  • køkkener i Center for Specialiserede Botilbud producerer så meget som muligt selv fra bunden, som f.eks. syltevarer, brød, kager, pålæg m.m.

Guidelines for måltidsoplevelsen

Måltidsoplevelsen skal have fokus på

  • varierede tilberedningsmetoder af råvarer
  • rettens konsistens og smag - både som enkelt del og som helhed
  • rettens anretning og præsentation
  • at tilberede varierede retter fra både det danske og udenlandske køkken

Evaluering af borgernes mad- og måltidsoplevelse

Beboerne opfordres løbende til at lave madanmeldelser, hvor de kan evaluere den mad, som serveres, og hvor de kan komme med forslag til menuen.

Centerrådet med beboer- og pårørenderepræsentanter skal én gang årligt se på beboernes madanmeldelser. Formålet er at få en samlet evaluering af køkkenets indsats og eventuelle forslag til forbedring.     

Lokalt kan der oprettes madråd, hvor borgere og kontaktpersoner løbende evaluerer, hvad de synes om maden og måltidsoplevelsen, der skal fungere som input til køkkenpersonalets løbende udvikling.