Om Center for Specialiserede Botilbud

Center for Specialiserede Botilbud består af botilbud til borgere, der har komplekse og omfattende støttebehov. Der er døgnbemanding på alle botilbud.

En tryg og god hverdag for dig 

I Center for Specialiserede Botilbud arbejder vi med recovery. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i dig og dine behov samt dine ønsker for fremtiden.

Vi samarbejder med dig om din behandling og at skabe en hverdag, der er tryg og stabil. Det gør vi blandt andet ved at give hverdagen en forudsigelig struktur, der tager højde for dine individuelle behov. Det vil du opleve i den behandling, pleje og omsorg, vi giver dig. Du vil også opleve det i botilbuddenes hverdagstræning og aktiviteter.

Vores fokus er at skabe en tryg og god hverdag for dig. Vi lytter til dig og vil støtte dig i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Kan du bruge vores tilbud? 

Et specialiseret botilbud er dit private hjem. Det er medarbejdernes opgave at støtte dig i både et godt hverdagsliv og i at leve et værdigt liv.

På et specialiseret botilbud er der døgnbemanding. Man får pleje, hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner. Vi støtter også dig, der måtte have særlige udfordringer, som for eksempel misbrug og fysiske udfordringer. 

Vi lytter til dine drømme og håb for fremtiden. Det kan være alt lige fra at flytte i egen bolig, komme i beskæftigelse eller at styrke dine sociale relationer. 

Målgruppen for vores tilbud 

Borgere med komplekse og ofte omfattende behov for støtte, som døgndækning og andre særlige indsatser, er målgruppen for vores tilbud. Denne målgruppe har særligt brug for stabilisering, hverdagstræning, behandling, tryghed og fokus på et godt hverdagsliv i trivsel.