Idékatalog til grundlagspapiret for Center for Specialiserede Botilbud

Her kan du læse idékataloget til grundlagspapiret for Center for Specialiserede Botilbud. Kataloget består af en række input og forslag fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledere til centrets fremtidige udvikling.

Idekataloget - visioner for fremtidens center

Vis alle

Tema 1: Det sociale samvær, årets traditioner og fællesskabet på botilbuddet

 • Konkurrencer
 • Banko, som er populært + præmier (mere af det)
 • Fælles tv-kiggeri (fx afstemning om program)
 • Fællessang, f.eks. hver fredag
 • Strikkeaften
 • Tøjbytning
 • Spontan hygge
 • Særlige arrangementer, middage ved højtider, fredagsmiddag, fastelavn mv.
 • Sociale samværsgrupper, f.eks. om aftenen
 • Flere fester, f.eks. datingfester
 • Skabe og fastholde traditioner
 • Julefrokost og adventshygge
 • Spise sammen
 • Kvindeklub
 • Musikarrangementer
 • Floorball og Hockey
 • Faste arrangementer for pårørende, f.eks. bundet på traditioner og noget kulturelt
 • Personale der kan facilitere fællesmiljøet

Tema 2: Være en integreret del af det lokale samfund

 • Bruge lokalområdets aktiviteter på lige fod med alle andre borgere i området
 • Loppemarked/åbent hus hvor lokalbefolkningen inviteres ind
 • Åbent hus fest for pårørende/netværk og naboer
 • Høstfest
 • Loppemarked
 • Mulighed for flere kreative aktiviteter f.eks. strikning og keramik, også på andre tilbud
 • Bruge alles kompetencer som f.eks. håndværk til at bygge aktiviteter op
 • Gudstjenester på botilbuddet og i kirken
 • Bruge svømmehallerne

Tema 3: Tage del i beskæftigelse, også i lokalmiljøet

 • Finde job i lokalmiljøet og aktiviteter
 • Havemedhjælp som brugerjob
 • Peer-medarbejdere
 • Peer-indsatser hvor beboerne er med til at arrangere aktiviteter
 • Samarbejde med frivillige
 • Kor, evt. arrangeret af en frivillig.
 • Tidligere ansatte på pension som frivillige
 • Samarbejde med idrætsforeninger
 • Samarbejde med foreninger i øvrigt og projekter der kan skabe nye tiltag og nye vinkler

Tema 4: Velvære i dagligdagen

 • NADA
 • Wellness
 • Sanserum, sansegynge
 • Meditation
 • Yoga
 • Foredrag om sund livsstil
 • Thi Chi (taichi)
 • Tandpleje
 • Beautyboks til mænd og kvinder
 • Kosmetologstuderende
 • Frisørstuderende

Tema 5: Fysisk aktivitet i hverdagen

 • Side-by-side-cykel
 • Morgengymnastik
 • Fitnessrum og motionsrum - motionscykel + hjælp til at bruge den
 • Cykle udendørs og gåture

Tema 6: Udendørsaktiviteter

 • Fiskeri
 • Orangeri, drivhus, gartneri, sansehave, plante flere bærbuske og plukke bær
 • Dyr og pasning af dyr
 • Flere grill- og bålaftener og arrangementer
 • Sport, aktiviteter og spil og leg i haven, f.eks. Krolf

Tema 7: Arrangementer/aktiviteter

 • Kulturelle aktiviteter såsom dans, kunstudstillinger, koncerter, teater, opera-bowling
 • Fodboldkampe
 • Udendørsaktiviteter – f.eks. bowling, badminton, Zoo og gokart
 • Ferier i store og mindre grupper
 • Busture og heldagsture

Tema 8: Større selvstændighed

 • Individuel understøttelse af den enkelte ud fra ønsker og behov
 • Aktive i madlavning og lave mad selv
 • Madgrupper og madklubber/fælles madlavning
 • Madtræning i køkken
 • Hjælp til f.eks. netbank og budget
 • ADL-kurser
 • Deltagelse i daglige gøremål

Tema 9: Daglige gøremål

 • Faste indkøbsture f.eks. til Brugsen eller lignende
 • Deltage i daglige aktiviteter, evt. turnus
 • Dele faste opgaver: tømme skraldespand, tømme opvaskemaskine, lægge tøj sammen, deltage i opvask, tage ud af bordet
 • Pleje hønsene
 • Støvsuge og vaske biler
 • Feje udenfor
 • Oprydning

Tema 10: Aktiviteter på tværs

 • Samlet fest for Center for Specialiserede Botilbud
 • Fester sammen med de andre botilbud i centret
 • Besøge andre botilbud, lære hinanden at kende
 • Aktiviteter på tilbuddet og andre steder så der er noget for alle
 • Idræt på tværs af botilbud
 • Tage ud og danse både med andre bosteder og steder hvor folk ikke har psykiske vanskeligheder

Tema 11: Aktiviteter i weekender og om aftenen

 • Flere aktiviteter i weekenderne, f.eks. banko og film (evt. ved inddragelse af frivillige)
 • Større aktivitetsniveau i weekenden, mere liv og fællesskab
 • Flere aktiviteter om aftenen hvor personalet/frivillige/netværk deltager og understøtter fællesskabet

Tema 12: Spontane aktiviteter

 • Frie dage til spontane aktiviteter

Tema 13: Synlighed og motivation

 • Uge- og månedsplan for aktiviteter
 • Infoskærm/tavle
 • Præmier og konkurrencer
 • Arbejde med at få beboerne til at fremsætte ønsker til aktiviteter
 • Dialog med beboerne om morgenen om ønsker for dagen og om planlagte aktiviteter
 • Udveksling mellem aktiviteter på tilbuddene
 • Beboermøde hvor der tales om aktiviteter
 • Inspirationskatalog evt. med billeder
 • Rollemodeller, f.eks. til at strikke
 • Anvende det sociale frikort som motivationsfaktor
 • Beboere er med til at motivere andre beboere til at deltage
 • Aktivitetsuge: 2 aktiviteter pr. dag, point og præmier. Afslutning med fælles frokost

Tema 14: Borger- og pårørendesamarbejde

 • Faste netværksmøder
 • Ingen beslutninger om en borger uden at borgeren har været inddraget
 • Tydelige aftaler med borgerne om hvem der gør hvad
 • Samarbejde omkring indlæggelser
 • Følgeskab til besøg
 • Pårørende/netværk som frivillig arbejdskraft i aktiviteter
 • Undervisning og gruppeforløb for pårørende/netværk om f.eks. misbrug
 • Åben cafe i weekender og aftener hvor pårørende/netværk også kan komme
 • Hjælp og støtte til at få, eller holde, kontakt med familien/netværk
 • Personalet skal kende til borgerens netværk - brug bl.a. netværkskort
 • Erfaringsudveksling mellem pårørende/netværk

Tema 15: Tryghed og trivsel

 • Arkitektur og indretning, for det er vigtigt for, at man føler sig tryg
 • Gode boliger
 • Tilgængeligt personale
 • Tæt samarbejde med politiet
 • Personale og frivillige der kan facilitere fællesmiljøet
 • Åbne og tilgængelige medarbejdere der også har tid til spontane samtaler
 • Godt med aftalte tidspunkter til samtaler
 • Aktiviteter skaber tryghed og trivsel
 • Dialog om andet end sygdom og problemer
 • Sikkerhedsregler kan (også) skabe en svær hverdag og modvirke fleksibilitet og kan være hæmmende for det rehabiliterende arbejde
 • Der skal være liv og glæde, der hvor man bor. Det skaber tryghed og fællesskab
 • God omgangstone mellem alle
 • Åbne personalemøder
 • Hvis man er glad og tryg på sit arbejde, udstråler man overskud og tryghed til beboere og netværk

Tema 16: Attraktiv arbejdsplads

 • Videndeling gennem udvikling af fælles metodekatalog og digital vidensbank, så alle har tilgang til det samme faglige materiale i hele socialpsykiatrien
 • Hvert andet år gennemføres en trivselsundersøgelse blandt de ansatte, og resultaterne skal indgå i det videre arbejde med at fremme yderligere medarbejdertrivsel og tilfredshed
 • Åbne personalemøder
 • Et godt tværsektorielt samarbejde og tværfaglighed
 • Så vidt muligt ansatte af begge køn
 • Fælles undervisning og kompetenceudvikling
 • Tid til kommunikation og samarbejde
 • Faglig dialog med ledelsen
 • Gode arbejdsplaner med plads til hensyn og fleksibilitet
 • Fælles læringsmiljøer på tværs i centret og faglige netværk
 • Temadage lokalt og på tværs
 • God rekruttering
 • Tillid, ærlighed og anerkendende dialog