Idékatalog til grundlagspapiret for Center for Specialiserede Botilbud

Her kan du læse idékataloget til grundlagspapiret for Center for Specialiserede Botilbud. Kataloget består af en række input og forslag fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledere til centrets fremtidige udvikling.

Idekataloget - visioner for fremtidens center

Tema 1: Det sociale samvær, årets traditioner og fællesskabet på botilbuddet
 • Konkurrencer
 • Banko er populært + præmier (mere af det)
 • Fælles tv-kiggeri (fx afstemning om program)
 • Fællessang, f.eks. hver fredag
 • Strikkeaften
 • Tøjbytning
 • Spontan hygge
 • Særlige arrangementer, middage ved højtider, fredagsmiddag, fastelavn mv.
 • Sociale samværsgrupper, f.eks. om aftenen
 • Flere fester, f.eks. datingfester
 • Skabe og fastholde traditioner
 • Julefrokost og adventshygge
 • Spise sammen
 • Kvindeklub
 • Musikarrangementer
 • Floorball og Hockey
 • Faste arrangementer for pårørende, f.eks. bundet på traditioner og noget kulturelt
 • Personale, der kan facilitere fællesmiljøet
Tema 2: Være en integreret del af det lokale samfund
 • Bruge lokalområdets aktiviteter på lige fod med alle andre borgere i området
 • Loppemarked/åbent hus, hvor lokalbefolkningen inviteres ind
 • Åbent hus fest for pårørende/netværk og naboer
 • Høstfest
 • Loppemarked
 • Mulighed for flere kreative aktiviteter fx strikning og keramik, også på andre tilbud
 • Bruge alles kompetencer som f.eks. håndværk til at bygge aktiviteter op
 • Gudstjenester på botilbuddet og i kirken
 • Bruge svømmehallerne
Tema 3: Tage del i beskæftigelse, også i lokalmiljøet
 • Finde jobs i lokalmiljøet og aktiviteter
 • Havemedhjælp som brugerjob
 • Peers medarbejdere
 • Peer-indsatser, hvor beboerne er med til at arrangere aktiviteter
 • Samarbejde med frivillige
 • Kor evt. arrangeret af en frivillig.
 • Tidligere ansatte på pension som frivillige
 • Samarbejde med Idrætsforeninger
 • Samarbejde med foreninger i øvrigt og projekter, der kan skabe nye tiltag og nye vinkler
Tema 4: Velvære i dagligdagen
 • NADA
 • Wellness
 • Sanserum, Sansegynge
 • Meditation
 • Yoga
 • Foredrag om sund livsstil
 • Thi Chi (taichi)
 • Tandpleje
 • Beautyboks til mænd og kvinder
 • Kosmetologstuderende
 • Frisørstuderende
Tema 5: Fysisk aktivitet i hverdagen
 • Side-by-side cykel
 • Morgengymnastik
 • Fitnessrum og motionsrum - motionscykel + hjælp til at bruge den
 • Cykle udendørs og gåture
Tema 6: Udendørsaktiviteter
 • Fiskeri
 • Orangeri, drivhus, gartneri, sansehave, Plante flere bærbuske og plukke bær
 • Dyr og pasning af dyr
 • Flere grill- og bålaftener og arrangementer
 • Sport aktiviteter og spil og leg i haven, fx Krolf
Tema 7: Arrangementer/aktiviteter
 • Kulturelle aktiviteter, såsom Dans, Kunstudstillinger, Koncerter, Teater, Opera Bowling
 • Fodboldkampe
 • Udendørsaktiviteter – f.eks. bowling, badminton, Zoo og gokart
 • Ferier i store og mindre grupper
 • Busture og heldagsture
Tema 8: Større selvstændighed
 • Individuel understøttelse af den enkelte ud fra ønsker og behov
 • Aktive i madlavning og lave mad selv
 • Madgrupper og madklubber / fælles madlavning
 • Madtræning i køkken
 • Hjælp til fx netbank og budget
 • ADL kurser
 • Deltagelse i daglige gøremål
Tema 9: Daglige gøremål
 • Faste indkøbsture fx til brugsen eller lignende
 • Deltage i daglige aktiviteter, evt. turnus
 • Dele faste opgaver; tømme skraldespand, tømme opvaskemaskine, lægge tøj sammen, deltage i opvask, tage ud af bordet
 • Pleje hønsene
 • Støvsuge og vaske biler
 • Feje udenfor
 • Oprydning
Tema 10: Aktiviteter på tværs
 • Samlet fest for center for specialiserede botilbud
 • Fester sammen med de andre botilbud i centret
 • Besøg andre botilbud, lære hinanden at kende
 • Aktiviteter på tilbuddet og andre steder, så der er noget for alle
 • Idræt på tværs af botilbud
 • Tage ud og danse både med andre bosteder og steder, hvor folk ikke har psykiske vanskeligheder
Tema 11: Aktiviteter i weekends og om aftenen
 • Flere aktiviteter i weekenderne, f.eks. banko og film (evt. ved inddragelse af frivillige)
 • Større aktivitetsniveau i weekenden, mere liv og fællesskab
 • Flere aktiviteter om aftenen, hvor personalet/frivillige/netværk deltager og understøtter fællesskabet
Tema 12: Spontane aktiviteter
 • Frie dage til spontane aktiviteter
Tema 13: Synlighed og motivation
 • Uge og månedsplan for aktiviteter
 • Infoskærm/tavle
 • Præmier og konkurrencer
 • Arbejde med at få beboerne til at fremsætte ønsker til aktiviteter
 • Dialog med beboerne om morgenen om ønsker for dagen og om planlagte aktiviteter
 • Udveksling mellem aktiviteter på tilbuddene
 • Beboermøde, hvor der tales om aktiviteter
 • Inspirationskatalog evt. med billeder
 • Rollemodeller, f.eks. til at strikke
 • Anvende det sociale frikort som motivationsfaktor
 • Beboere er med til at motivere andre beboere til at deltage
 • Aktivitetsuge: 2 aktiviteter pr. dag, point og præmier. Afslutning med fælles frokost
Tema 14: Borger- og pårørendesamarbejde
 • Faste netværksmøder
 • Ingen beslutninger om en borger uden at borgeren har været inddraget
 • Tydelige aftaler med borgerne, om hvem der gør hvad
 • Samarbejde omkring indlæggelser
 • Følgeskab til besøg
 • Pårørende/netværk som frivillig arbejdskraft i aktiviteter
 • Undervisning og gruppeforløb for pårørende/netværk om fx misbrug
 • Åben cafe i weekender og aftener, hvor pårørende/netværk også kan komme
 • Hjælp og støtte til at få eller holde kontakt med familien/netværk
 • Personalet skal kende til borgerens netværk - brug bl.a. netværkskort
 • Erfaringsudveksling mellem pårørende/netværk
Tema 15: Tryghed og trivsel
 • Arkitektur og indretning er vigtig for at man føler sig tryg
 • Gode boliger
 • Tilgængeligt personale
 • Tæt samarbejde med politiet
 • Personale, frivillige der kan facilitere fællesmiljøet
 • Åbne og tilgængelige medarbejdere, der også har tid til spontane samtaler
 • Godt med aftalte tidspunkter til samtaler
 • Aktiviteter skaber tryghed og trivsel
 • Dialog om andet end sygdom og problemer
 • Sikkerhedsregler kan (også) skabe en svær hverdag og modvirke fleksibilitet og kan være hæmmende for det rehabiliterende arbejde
 • Der skal være liv og glæde, der hvor man bor. Det skaber tryghed og fællesskab
 • God omgangstone mellem alle
 • Åbne personalemøder
 • Hvis man er glad og tryg på sit arbejde, udstråler man overskud og tryghed til beboere og netværk
Tema 16: Attraktiv arbejdsplads
 • Videndeling gennem udvikling af fælles metodekatalog og digital vidensbank, så alle har tilgang til det samme faglige materiale i hele socialpsykiatrien.
 • Hvert andet år gennemføres en trivselsundersøgelse blandt de ansatte og resultaterne skal indgå i det videre arbejde med at fremme yderligere medarbejdertrivsel og tilfredshed
 • Åbne personalemøder
 • Et godt tværsektorielt samarbejde og tværfaglighed
 • Så vidt muligt ansatte af begge køn
 • Fælles undervisning og kompetenceudvikling
 • Tid til kommunikation og samarbejde
 • Faglig dialog med ledelsen
 • Gode arbejdsplaner med plads til hensyn og fleksibilitet
 • Fælles læringsmiljøer på tværs i centret og faglige netværk
 • Temadage lokalt og på tværs
 • God rekruttering
 • Tillid, ærlighed og anerkendende dialog