Film om hverdagsliv i Center for Specialiserede Botilbud

Du kan få et indtryk af hverdagslivet hos forskellige borgere i Center for Specialiserede Botilbud i filmen her.

Filmen giver viden og indsigt i centrets arbejde med at udvikle og styrke indsatsen i samarbejde med borgerne og deres pårørende, så de bedst muligt støttes i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt.  

Filmens opbygning tager afsæt i centrets grundlagspapir med temaerne: 

  • Hvem er borgerne, som bor på et botilbud? 
  • Samarbejdet med personalet  
  • Aktiviteter på botilbud der skal styrke borgernes personlige og sociale udvikling 

Filmen henvender sig til borgere, netværk, personale og samarbejdspartnere.  

Målet med filmen er, at der på en let formidlet måde gennem lyd, tekst og billeder gives indsigt i det menneskesyn og de faglige værdier, centret står for og gerne vil styrke over de næste 4 år. 

Varighed: 7 minutter og 34 sekunder

Filmen har undertekster.

Film om hverdagsliv i Center for Specialiserede Botilbud

Video Url