Idékatalog til grundlagspapiret for Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

Her kan du læse idékataloget til grundlagspapiret for Center for Selvstændige Boformer og Sundhed. Kataloget består af en række input og forslag fra borgere, pårørende, medarbejdere og ledere til centrets fremtidige udvikling.

Idékatalog - visioner for fremtidens center

Vis alle

Tema 1: Brugerindflydelse, fællesskab og ansvar

Livskvalitet og selvstændighed:

 • Inddragelse af beboerne i planlægning af ting (herunder ved ansættelser)
 • Fælles personale- og beboermøder
 • Eget valg af kontaktperson
 • Kurser:
 • Madlavning – sund og billig kost
 • Fælles kursus i konflikthåndtering for beboere og medarbejdere
 • Medicinkurser
 • Rygestopkurser
 • Indretning af fællesrum sammen med beboerne
 • Indretning af udendørsarealer i fællesskab
 • Gennemsigtighed og åbenhed i organisationen via beboermøder
 • Større brug af sociale medier i kontakten til beboerne
 • Fast fælles morgenmad i fællesstuen
 • God dialog mellem beboere og medarbejdere
 • Opbakning til Beboerrådet
 • Mere brug af fællesstuen sammen med medarbejderne – også i aftentimerne
 • Flere aktiviteter med egenbetaling
 • Flere beboerjobs (fx passe og tage ansvar for haven, være flagmand)

Tema 2: Borger- og pårørendesamarbejde

Samarbejde på tværs af tilbud:

 • Flere aktiviteter på tværs af tilbud i centeret (fx foredrag og kurser)
 • Gøre brug af aktivitets- og samværstilbud, og invitere Aktivitets- og Samværstilbud (AST) ind på botilbuddet med kurser og foredrag
 • Besøge hinanden på tværs af botilbud

Pårørendesamarbejde:

 • Pårørende-arrangementer med oplægsholder udefra
 • Støtte til at genetablere kontakt til pårørende
 • Flere pårørende-aktiviteter på tværs af centret

Tema 3: Aktiviteter

Aktiviteter på og udenfor botilbuddene:

 • Oversigt over aktiviteter på botilbuddet, hvor en aktivitetsmedarbejder har til ansvar (sammen med en beboer) for at lave og opdatere en aktivitetsmappe med aktiviteter
 • Foredrag, kurser, fælles læringsforløb (fx om angst)
 • Større brug af online-medier som information til beboerne
 • Beboerferie
 • Madgrupper
 • Brug af lokalområdet
 • Synge (kor)
 • Mindfulness og NADA-øreakupunktur som et beroligende alternativ til medicin
 • Sammen om aktiviteter og flere aktiviteter – både på botilbuddet og udenfor:
 • Løbegrupper
 • Badminton
 • Fælles spisning i lokalsamfundet (kulturhuse med mere)
 • Fælles madlavning og spisning, herunder brunch-arrangementer
 • Deltagelse i arrangementer i boligforeningen

Tema 4: Tryghed og trivsel

 • Den fysiske indretning har betydning for tryghed og velvære
 • Mere personale i fællesstuen
 • At blive set og hørt skaber tryghed
 • Tydelig kommunikation, så der ikke sker misforståelser
 • Nødkald skaber tryghed
 • Mulighed for kontakt til personale i nattetimerne

Tema 5: Alt det vi ikke har tænkt på

 • Tæt samarbejde med elever og studerende