Om Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

Center for Selvstændige Boformer og Sundhed tilbyder støtte til borgere, der bor i selvstændige boformer og på botilbud. Centrets botilbud er for borgere, der ud over psykisk sårbarhed har særlige, fysiske plejebehov.

Fokus på sundhed og sociale færdigheder

I Center for Selvstændige Boformer og Sundhed arbejder vi recovery-orienteret og med rehabilitering. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i dine behov og ønsker. Vi har særligt fokus på sundhed og på træning i sociale færdigheder.  

Selvbestemmelse har stor betydning for din trivsel. Vi samarbejder med dig om at skabe en meningsfuld hverdag. Det gør vi ved at lytte til dig og hjælpe dig med at leve dit liv, som du ønsker, det skal leves. 

Kan du bruge vores tilbud?

Det sted, du bor, er dit private hjem, uanset om du eksempelvis bor i almen bolig eller på et botilbud. Vores opgave er at støtte dig i din hverdag, så du kan leve et godt og meningsfuldt liv.

Vi støtter dig både i forhold til psykiske, sociale og fysiske behov. Vi kan derudover støtte dig i at styrke dit netværk og dine sociale relationer eller ved at fokusere på beskæftigelse.

Målgruppen for vores tilbud

Vores målgruppe er borgere på botilbud, og borgere der bor i selvstændige boformer, eksempelvis i en almen bolig. Centrets botilbud er målrettet borgere, der ud over psykisk sårbarhed har særlige, fysiske plejebehov.

Borgerne i vores center har behov for støtte på grund af nedsat funktionsevne. Det er ofte både psykiske, sociale og fysiske funktionsevner, vores borgere har behov for støtte til.

Mange af centrets borgere har svært ved at indgå i samfundslivet. Nogle har brug for støtte til at skabe struktur i hverdagen, vedligeholde sociale venskaber, få handlet og gjort rent. Nogle borgere har brug for støtte til at få fokus på sund kost og fysiske aktiviteter. For andre kan det være medicinhåndtering, der er i fokus.