Frinova

Frinova er tilbud til dig, som ønsker at deltage i aktiviteter i lokalsamfundet. Vi støtter dig for eksempel i at tage kurser gennem AOF med afsæt i dine egne interesser. Frinova er for alle borgere i Københavns Kommune med psykisk sårbarhed.

Hverdagen i Frinova

Frinova er et aktivitets- og samværstilbud med særligt fokus på aktiviteter med eller i civilsamfundet. Det kan være samarbejde med foreninger, frivillige eller lignende.

Vi har ikke et åbent fysisk tilbud på en fast adresse. I stedet tilbyder vi aktiviteter ude i samfundet eller aktiviteter i socialpsykiatrien, der afvikles sammen med nogen fra civilsamfundet.

Vi har eksempelvis et samarbejde med en aftenskole om kurser med makkerskaber mellem kursist og borger gennem Frinova.

Du kan følge med i Frinovas aktiviteter på Facebook

Frinovas målgruppe

Frinova er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere over 18 år med bopæl i København.
Vi arbejder ud fra servicelovens § 104.

Kontakt os

Frinova

Sundbygårdsvej 3

2300 København S