Specialiserede hjemmevejledere

Specialiserede hjemmevejledere er et tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, der bor i egen bolig. Borgerne er 18 år og opefter og har behov for støtte til at få hverdagen til at fungere bedst muligt.

Hverdagen i hjemmevejleder-regi

Formålet med at tilbyde støtte i eget hjem er at gøre borgerne så selvhjulpne, at de kan mestre deres hverdag bedst muligt.  

Vi udarbejder i samarbejde med den enkelte borger en pædagogisk handleplan for, hvordan og til hvilke områder der er behov for særlig støtte. Vores besøg i borgerens eget hjem kan tidsmæssigt variere og er afhængig af den enkeltes behov. Den samlede støtte inkluderer fx deltagelse i fællesspisning, samarbejde om dokumentation samt den reelle tid vi tilbringer sammen.

Der tilbydes op til fire timers støtte i hjemmet ugentligt. Man er altid graranteret minimum to timers støtte om ugen. Ved særlige behov, for eksempel i forbindelse med studiestart, kan vi tilbyde yderligere op til to timer. 

Vores støtte har især fokus på:

 • Vejledende samtaler fx med udgangspunkt i borgerens egne og- eller dennes behandlingsmål, træning i fx angstdæmpende strategier og sociale færdigheder  
 • Støtte til måltider, indkøb, madlavning  
 • Støtte til at skabe struktur og overblik omkring øvrige daglige gøremål såsom økonomi, rengøring, tøjvask, aftaler  
 • Ledsagelse (begrænset) til behandling og møder med kommune/offentlige instanser  
 • Støtte til at fastholde / starte uddannelse, job eller anden meningsfuld beskæftigelse  

Det er vores erfaring, at et godt og stabilt socialt netværk understøtter borgerens livskvalitet. Og derfor gør vi meget ud af at støtte den enkelte i at fastholde, opbygge eller genetablere kontakten med familie, venner m.fl.  

Derudover samarbejder vi løbende med borgerne om at skabe engagement i det omgivende samfund. Vi er altid åbne for input og arrangerer meget gerne besøg på tilbud i lokalområdet. 

SPECIALISERET HJEMMEVEJLEDER § 85 - Støtte til dig som har en spiseforstyrrelse og bor i egen bolig.

Vis alle

Hvem er vi?

Vi er et tilbud i Københavns Kommune med et tværfagligt udgående team. Vi yder støtte til borgere i egen bolig som har en spiseforstyrrelse. Vi arbejder recovery-orienteret med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Formål og mål

I samarbejde med os kan du arbejde med de udfordringer, du har i din hverdag. Dette med henblik på at øge din livskvalitet.

Vi tilbyder

 • En hjemmevejleder som fungerer som tovholder i dit forløb.
 • Individuel støtte op til 4 timer støtte ugentlig.
 • Støttende og vejledende samtaler i forhold til, hvordan du bedst håndterer de udfordringer, du har i hverdagen med udgangspunkt i dine ønsker om forandring. Samtalerne tager afsæt i de mål du har aftalt med din hjemmevejleder.
 • Støtte til måltider, indkøb og madlavning.
 • Støtte til at skabe struktur og overblik i din hverdag i forhold til daglige aktiviteter som for eksempel økonomi, rengøring, tøjvask, skole/arbejde, fritidsaktiviteter, sociale aftaler og lignende.
 • Støtte til at vedligeholde og fastholde behandling blandt andet igennem netværkssamarbejde.
 • Støtte til at fastholde/starte uddannelse, job eller anden form for beskæftigelse.
 • Støtte til at fastholde, opbygge eller genetablere kontakten til familie, venner, fritidsinteresser (huset i Nansensgade tilbyder flere forskellige aktiviteter, du har mulighed for at deltage i).

Hvordan får du hjemmevejlederstøtte?

 • For at blive henvist skal du kontakte din sagsbehandler i Københavns Kommune.
 • Det er kun borgere i Københavns Kommune, der kan visiteres til specialiseret hjemmevejleder § 85.
 • Hvis du bliver visiteret til og siger ja til § 85-støtte, vil du blive inviteret til en indledende samtale med din hjemmevejleder, hvor du vil høre mere om tilbuddet. Du er velkommen til at tage en pårørende/bisidder med til samtalen.

Forventninger til dig

 • At du indgår i samarbejdet med din hjemmevejleder og har mod på aktivt at arbejde på de mål, du har sat dig.
 • At du fastholder et stabilt fremmøde med udgangspunkt i de aftaler, du har lavet med din hjemmevejleder; også selvom du kan have det svært.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte fagligkoordinator/specialiseret hjemmevejleder Birgitte Brendstrup på Telefon 24 63 40 65
eller mail KC4H@kk.dk

Øvrige hjemmevejledere:
Pia Charlotte Toft, tlf.: 24634020
Mail: HF6S@kk.dk

Louise Lerche Lindsby, tlf.: 24634101
Mail: JI0L@kk.dk

Stine Hjelde, tlf.: 24634165
Mail: SJ3R@kk.dk

Hjemmevejledningens målgruppe

Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter, der bor i egen bolig og har en spiseforstyrrelse. Borgerne skal henvises efter servicelovens § 85.

Kontakt os

Specialiserede hjemmevejledere

Specialiserede hjemmevejledere

Nansensgade 47a, baghuset 1. sal

1366 København K

Karina Høj Dresler

Karina Høj Dresler

Tilbudsleder

Karina Bøgen

Karina Bøgen

Afdelingsleder

Fagkoordinator Birgitte Brendstrup

Fagkoordinator Birgitte Brendstrup