Orienten

Orienten er et botilbud for psykisk sårbare borgere i alderen 18-35 år. Hos os er målet, at du som beboer får det liv, du ønsker, og igennem dialog og samvær med os finder din egen vej til en meningsgivende hverdag.

Hverdagen på Orienten

Orienten er et sted, hvor beboere, mellem 18-35 år kan være, som de er. Et sted hvor man for en kortere eller længere periode kan skabe sig et hjem.  

Vi tror på, at alle er betydningsfulde og har ret til et selvstændigt liv. Målet er at beboeren får det liv, som han/hun drømmer om. Midlet er i samarbejde ved hjælp af dialog og samvær at finde veje til de ønskede forandringer, også når livet er særlig svært. 

Orienten er et levende hus, hvor vi værdsætter det lille fællesskab i huset og det de store fællesskaber, der findes andre steder i byen.

Borgerne, der bor i Orienten har komplekse psykiske vanskeligheder og typisk et forbrug af rusmidler, men der kan også være andre udfordringer blandt de unge.

Orientens målgruppe

Målgruppen er borgere i alderen 18-35 år med komplekse psykiske vanskeligheder. Botilbuddet Orienten er et døgnbemandet botilbud efter Servicelovens §107.

Kontakt os

Orienten

Orienten

Århusgade 169, 2. sal

2100 København Ø

Paul Buhl Jørgensen

Paul Buhl Jørgensen

Tilbudsleder

Marie Jacobsen

Marie Jacobsen

Afdelingsleder