Griffenfeldsgade 31

Griffenfeldsgade 31 er et botilbud for borgere i alderen 18-30 år, som lider af spiseforstyrrelser og/eller personlighedsforstyrrelser.

Hverdagen i Griffenfeldsgade 31

Når du som borger flytter ind i Griffenfeldsgade 31, bliver du mødt af en gruppe engagerede medarbejdere, der ønsker at støtte op om dine ønsker og muligheder for at leve en god tilværelse i egen bolig. Derudover har vi fokus på, at du som ungt mennesker kommer i uddannelse eller i beskæftigelse. Vi støtter kontinuerligt den enkelte borger i at opretholde fritidsliv og personlige netværk, der er meningsgivende og fungerer.

Borgerens udvikling hos os

Det betyder på den lange bane, at de unge, imens de bor i Griffenfeldsgade 31, i de fleste situationer bliver i stand til at: spise regelmæssigt, holde målvægten, håndtere følelser, have stabile relationer til andre mennesker, kontrollere egen adfærd uden at være selvskadende samtidig med at dagligdagen fungerer til glæde for den enkelte.

Griffenfeldsgade 31´s målgruppe

Målgruppen er borgere i alderen 18 til 30 år, der lider af moderat til svær spiseforstyrrelse. Sekundært retter tilbuddet sig til unge, der har borderline personlighedsforstyrrelse. Borgerne skal henvises efter servicelovens § 107.

Kontakt os

Griffenfeldsgade 31

Griffenfeldsgade 31

Griffenfeldsgade 31

2200 København N

Karina Høj Dresler

Karina Høj Dresler

Tilbudsleder

Karina Bøgen

Karina Bøgen

Afdelingsleder