Københavns Kommunes logo

Borgervænget

Borgervænget er et døgnbemandet botilbud for borgere i alderen 18-30 år med komplekse psykiske vanskeligheder og typisk et forbrug af rusmidler. På Borgervænget vægter vi samarbejde, tryghed og nærvær højt.

Hverdagen på Borgervænget

På Borgervænget støtter vi dig som beboer i at skabe en hverdag, som er mest mulig selvstændig og meningsfuld for lige præcis dig. Det kan blandt andet handle om, at vi samarbejder med dig om, hvordan du kan blive en del af gode og trygge fællesskaber. Vores samarbejde tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers potentieller, drømme og ønsker for fremtiden.

Støtte, aktiviteter og udeliv

Vi tilbyder hjælp og støtte i form af for eksempel samtaler og følgeskab til rusmiddelcenter, jobcenter, bank, skole og meget mere. Herudover baserer vi vores forskellige aktiviteter på beboernes ønsker og idéer. Det kan for eksempel være en kajaktur, en mountainbiketur i Hareskoven eller andre friluftsaktiviteter. Men det kan også være en gåtur i nærmiljøet eller andre dagligdagsaktiviteter.

Fællesspisning 

Vi har en madordning på Borgervænget, som gør det muligt at spise i fællesskab og tale om dagen der er gået eller ting og aktiviteter der interesserer os. Om sommeren har vi mulighed for at grille på vores egen hyggelige altan med udsigt.

Faglig mangfoldighed

På Borgervænget har vi to teams af medarbejdere fordelt på 2. og 3. sal. Vi har mange forskellige faglige baggrunde som gør, at vi hver især kan byde ind og supplere med forskellige kompetencer. Fagligheden på Borgervænget indbefatter blandt andet pædagoger, socialrådgivere, SSAer, ergoterapeuter, sygeplejersker og peer-medarbejdere.

Beboerindflydelse

Vi afholder løbende husmøder hvor vi i fællesskab vender og diskuterer aktuelle emner med relevans for hverdagen på Borgervænget. Som beboer spiller din stemme en vigtig rolle, og vi interesserer os for, hvad du har af idéer og tanker til stedet. Vi arbejder også med åbne personalemøder, hvor beboerne kan komme med deres input og refleksioner til dagsordenen. At være sammen om tingene er meningsgivende for både beboere, medarbejdere og fællesskabet i sin helhed.

 

Døgntelefon til Borgervænget: 30 45 41 49

Kontakt os

Borgervænget

Borgervænget

Hans Knudsens Plads, 3b, 2. og 3. sal

2100 København Ø
Tilbudsleder Jonas Ammitzbøll

Tilbudsleder Jonas Ammitzbøll

Afdelingsleder 2. sal Marie Jacobsen

Afdelingsleder 2. sal Marie Jacobsen

Afdelingsleder 3. sal Julie Sophia Malling

Afdelingsleder 3. sal Julie Sophia Malling