BOFNA – Bofællesskaber og Nansensgade

BOFNA består af en række opgangs- og bofællesskaber til psykisk sårbare borgere mellem 18 og 30 år. Borgerne i BOFNA har typisk brug for støtte og træning i processen med at flytte i egen bolig.

Hverdagen i BOFNA

Som borger i BOFNA samarbejder du med din kontaktperson (og det resterende personale) om at skabe en god og meningsgivende hverdag. Medarbejderne støtter dig i de ting, du har brug for i din hverdag, og I taler og arbejder løbende sammen om at nå dine personlige ønsker og mål.

Når du er tilknyttet BOFNA, er det som oftest, fordi du oplever, at hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen, det føles måske grænseoverskridende for dig at være en del af sociale sammenhænge og det kan være en udfordring at gå på uddannelse eller arbejde. Det kan til tider afstedkomme social tilbagetrækning, og det kan være, at du oplever det vanskeligt at opretholde kontakt med dine relationer og omgivelser. I BOFNA er vi med til at støtte dig i processen med at få det bedre og på sigt flytte i egen bolig.

Støtten i BOFNA

Vores daglige støtte tager primært afsæt i de nedenfor fire nævnte områder:

  • Bostøtte/ADL-træning: Træning i rengøring, madlavning, betaling af regninger, hygiejne, tøjvask mv.

  • Relationstræning: Træning i at indgå i relationer og samtaler om, hvordan du kan forholde sig til forskellige sociale og relationelle problematikker.

  • Identitetsopbygning: Støtte i at indgå i forskellige sociale aktiviteter, uddannelse og arbejde. Overgange mellem behandling og hverdagslivet.

  • Behandling: Understøttelse af, at du modtager den rette behandling og profiterer af den.

Pædagogisk sundhedsplan sammen med dig

Med udgangspunkt i voksenudredningens mål udarbejder du i samarbejde med medarbejderne i BOFNA en pædagogisk sundhedsplan, hvor dine ønsker og mål for opholdet fastsættes. Den pædagogiske sundhedsplan revideres tre gange årligt, og i samarbejde med dig dokumenterer vi, hvordan processen har været, ligesom vi løbende evaluerer vores samarbejde.

BOFNAS målgruppe

Målgruppen er borgere i alderen 18-30 år med psykosociale problemstillinger af middelsvær karakter, som er henvist efter servicelovens § 107.

Kontakt os

BOFNA

BOFNA

Nansensgade 72, 2. sal

1366 København K

Paul Buhl Jørgensen

Paul Buhl Jørgensen

Tilbudsleder

Botilbuddets adresser

Nansensgade 57, 1366 KBH K: 9 selvstændige lejligheder
Hans Egedes Gade 7, 2200 KBH N: Lejlighed med 4 værelser
Kapelvej 47, 2200 KBH N: Lejlighed med 4 værelser
Hjortholms Allé 33, 2400 KBH NV: Villa med 5 værelser