Specialiserede hjemmevejledere

Specialiserede hjemmevejledere er et tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, der bor i egen bolig. Borgerne er 18 år og opefter og har behov for støtte til at få hverdagen til at fungere bedst muligt.

Hverdagen i hjemmevejleder-regi

Formålet med at tilbyde støtte i eget hjem er at gøre borgerne så selvhjulpne, at de kan mestre deres hverdag bedst muligt.  

Vi udarbejder i samarbejde med den enkelte borger en pædagogisk handleplan for, hvordan og til hvilke områder der er behov for særlig støtte. Vores besøg i borgerens eget hjem kan tidsmæssigt variere og er afhængig af den enkeltes behov. Den samlede støtte inkluderer fx deltagelse i fællesspisning, samarbejde om dokumentation samt den reelle tid vi tilbringer sammen.

Der tilbydes op til fire timers støtte i hjemmet ugentligt. Man er altid graranteret minimum to timers støtte om ugen. Ved særlige behov, for eksempel i forbindelse med studiestart, kan vi tilbyde yderligere op til to timer. 

Vores støtte har især fokus på:

  • Vejledende samtaler fx med udgangspunkt i borgerens egne og- eller dennes behandlingsmål, træning i fx angstdæmpende strategier og sociale færdigheder  
  • Støtte til måltider, indkøb, madlavning  
  • Støtte til at skabe struktur og overblik omkring øvrige daglige gøremål såsom økonomi, rengøring, tøjvask, aftaler  
  • Ledsagelse (begrænset) til behandling og møder med kommune/offentlige instanser  
  • Støtte til at fastholde / starte uddannelse, job eller anden meningsfuld beskæftigelse  

Det er vores erfaring, at et godt og stabilt socialt netværk understøtter borgerens livskvalitet. Og derfor gør vi meget ud af at støtte den enkelte i at fastholde, opbygge eller genetablere kontakten med familie, venner m.fl.  

Derudover samarbejder vi løbende med borgerne om at skabe engagement i det omgivende samfund. Vi er altid åbne for input og arrangerer meget gerne besøg på tilbud i lokalområdet. 

Kontakt os

Specialiserede hjemmevejledere

Specialiserede hjemmevejledere

Nansensgade 47a, baghuset 1. sal

1366 København K
Visiterende afdelingsleder Jesper Schimmel

Visiterende afdelingsleder Jesper Schimmel

Fagkoordinator Birgitte Brendstrup

Fagkoordinator Birgitte Brendstrup