Borgervænget

Borgervænget er et døgnbemandet botilbud for borgere i alderen 18-30 år med komplekse psykiske vanskeligheder og typisk et forbrug af rusmidler. På Borgervænget vægter vi samarbejde, tryghed og nærvær højt.

Hverdagen på Borgervænget

På Borgervænget støtter vi dig som beboer i at skabe en hverdag, som er mest mulig selvstændig og meningsfuld for lige præcis dig. Det kan blant andet handle om, at vi samarbejde med dig om, hvordan du kan blive en del af gode og trygge fællesskaber. Vores samarbejde tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers potentieler, drømme og ønsker for fremtiden.

Støtte, aktiviteter og udeliv

Vi tilbyder hjælp og støtte i form af for eksempel samtaler og følgeskab til rusmiddelcentret, jobcentret, bank, skole og meget mere. Herudover baserer vi vores forskellige aktiviteter på beboernes ønsker og idéer. Det være sig blandt andet kajakturer, mountainbiketurer i Hareskoven og andre friluftsaktiviteter. Men det kan også være i en gåtur i nærmiljøet eller andre dagligdagsaktiviteter.

Fællesspisning 

Vi har en madordning på Borgervænget, som gør det muligt at spise i fællesskab og tale om dagen der er gået eller ting og aktiviteterm der interesserer os. Om sommeren har vi mulighed for at grille på vores egen hyggelige altan med udsigt.

Faglig mangfoldighed

På Borgervænget har vi to teams af medarbejdere fordelt på 2. og 3. sal. Vi har mange forskellige faglige baggrunde, som gør, at vi hver især kan byde ind og supplere med forskellige kompetencer. Fagligheden på Borgervænget indbaftter blandt andet pædagoger, socialrådgivere, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker og peer-medarbejdere.

Beboerindflydelse

Vi afholder løbende husmøder, hvor vi i fællesskab vender og diskuterer aktuelle emner med relevans for hverdagen på Borgervænget. Som beboer spiller din stemme en vigtig rolle, og vi interesserer os for, hvad du har af idéer og tanker til stedet.Vi arbejder også med åbne personalemøder, hvor beboerne kna komme med deres input og reflektioner til dagsordenen. At være sammen om tingene er meningsgivende for både beboere, medarbejdere og fællesskabet i sin helhed.

Kontakt os

Borgervænget

Borgervænget

Hans Knudsens Plads, 3b, 2. og 3. sal

2100 København Ø
Konstitueret tilbudsleder Rasmus Pedersen

Konstitueret tilbudsleder Rasmus Pedersen

Afdelingsleder 2. sal Susanne Knudsen

Afdelingsleder 2. sal Susanne Knudsen

Afdelingsleder 3. sal Amir Bacic

Afdelingsleder 3. sal Amir Bacic