Københavns Kommunes logo

§85 Støtte

§85 Støtte yder hverdagsstøtte til borgere med psykiske udfordringer, som bor i egen bolig. Vi dækker hele Københavns Kommune fordelt over fire geografiske områder.

Hverdagen med § 85 støtte

Med § 85 støtte yder vi støtte til dig, som bor i egen bolig og har behov for hjælp og støtte i hverdagen.  

Vores tilbud består af cirka 80 medarbejdere fordelt på 4 enheder, som yder støtte i hele Københavns Kommune.

§ 85 støtte består af en tværfaglig personalegruppe sammensat af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgivere. Vi har alle en bred faglig erfaring indenfor behandlings- eller socialpsykiatrien.

Vores støtte

Vores støtte tager udgangspunkt i indsatsmål fra sagsbehandler, og støtten ydes vanligvis én gang om ugen. Der er en forventning om, at borgeren indgår i et aktivt samarbejde med personalet med henblik på at opnå indsatsmålene.

Vores støtte er en midlertidig støtte. Støtten leveres ud fra en faglig vurdering lavet af personalet, som enten består af besøg i hjemmet, aftaler uden for hjemmet, virtuelt eller som gruppeforløb.

En rehabiliterende tilgang

Vi har fokus på en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at vi samarbejder med dig i en begrænset periode. Vi tror nemlig på, at borgere med den rette støtte kan skabe de nødvendige forandringer for sig selv, så de kan leve et selvstændigt liv.

Fokus tager derfor udgangspunkt i indsatsmålene, som betyder at støtte borgeren i at;

- få en højere grad af selvstændighed

- få en plads i civilsamfundet

- blive uafhængig af vores støtte og dermed leve et selvstændigt liv.

I praksis arbejder vi med forskellige evidensbaserede metoder, som er virksomme i forhold til borgerens recovery-proces, herunder med særligt fokus på:

  • Åben Dialog (OD)
  • Motiverende Samtale (MI)
  • Low Arousal (LA)
  • Feedback Informed Treatment (FIT)

Kontakt os

§ 85 støtte Sundbygårdsvej

§ 85 støtte Sundbygårdsvej

Sundbygårdsvej 1

2300 København S

Hjemmevejledningamager@sof.kk.dk

§ 85-støtte Griffenfeldsgade

§ 85-støtte Griffenfeldsgade

Griffenfeldsgade 46

2200 København N
§ 85 støtte Frederikssundvej

§ 85 støtte Frederikssundvej

Frederikssundsvej 80B

2400 København NV

HjemmevejledereNordVest@sof.kk.dk

§ 85 støtte Korsgade

§ 85 støtte Korsgade

Korsgade 30, 3. sal

2200 København N

Hjemmevejledernecentercity@sof.kk.dk