Akuttilbuddet

Det sociale akuttilbud er et bydækkende døgntilbud til borgere, der oplever akut psykisk krise, hvor indlæggelse ikke er nødvendig. Som borger eller pårørende kan du henvende dig hos os både telefonisk og personligt.

Se en lille film om Akuttilbuddet

Video Url

Hverdagen på Akuttilbuddet

Hos os er der fokus på at skabe tryghed for den enkelte borger, således at du så vidt muligt kan bo og føle dig tryg i din egen bolig.

Akuttilbuddet har både et afhjælpende og et forebyggende sigte, da vi både yder en hurtig indsats til at afhjælpe en konkret opstået situation samt forebygge eventuelle kriser i at eskalere.

Tilbuddet yder flere muligheder for støtte gennem:

  • Døgnbemandet akuttelefon.
  • Støtte og rådgivning ved personligt fremmøde uanset tidspunkt, hvor det anbefales, du ringer i forvejen
  • Overnatningsmulighed på Akuttilbuddet

Faciliteter og faglig tilgang

I Akuttilbuddet har vi 9 pladser til overnatning, hvoraf de 4 er beregnet til borgere med akut behov for overnatning i op til 5 dage. De øvrige pladser er til korttidsforløb i op til 3 måneder for borgere, som har brug for en rehabiliterende intensiv indsats, hvorefter de kan flytte hjem igen i egen bolig.

Vi giver ikke psykiatrisk behandling, men socialpædagogisk støtte og tryghed. Personalet på Akuttilbuddet består af fagligt kvalificeret personale, med særlige kompetencer i at håndtere mennesker i krisesituationer.

Er Vores tilbud ikke det rette for dig, vil vi som udgangspunkt rådgive og hjælpe dig videre til en anden form for støtte.

 

Døgnåben telefon: 33 17 29 00

Kontakt os

Akuttilbuddet

Akuttilbuddet

Griffenfeldsgade 46, 3. sal

2200 København N

Lene Mia Christiansen

Lene Mia Christiansen

Tilbudsleder