Københavns Kommunes logo

Mamma Mia

Mamma Mia er et aktivitets- og samværstilbud til dig, som ønsker at være sammen med andre mennesker og deltage i husets faste og brugerdrevne aktiviteter. Mamma Mia har også en skole med forløb i fx madlavning, IT, billedkunst, musik og forfatterskab.

Hverdagen på Mamma Mia

Caféen er kernen i huset. Det er her det sociale liv udspiller sig og der er plads til at tale om livets aspekter og hverdagens holdepunkter. Her møder vi hinanden med ligeværd, på tværs af alder, udfordringer eller baggrund. Samtaler opstår, og herfra udspringer fællesskabet. Det er også her en stor del af vores planlagte aktiviteter foregår, såsom traditioner og festlige begivenheder. 

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse vægtes højt på Mamma Mia. Alt kan diskuteres og brugerne har stor indflydelse på livets gang. Den endelige beslutnings-kompetence ligger dog i medarbejdergruppen og i sidste ende i Mamma Mias bestyrelse, hvor der også sidder en bruger-repræsentant.  

På Mamma Mia holdes der ugentlige brugermøder med dagsorden og opfølgninger. Ud over det har vi en gå-gruppe, have-gruppe, barpasser-gruppe samt andre grupper med forskellig fokus. Du kan også blive medarbejdende bruger, tage barvagter eller andre ansvarsområder, som du gerne vil have.

Mamma Mia Skolen

Vi tilbyder skolehold på Mamma Mia skolen, som både handler om at mestre dagligdagen bedst muligt, og hvor der er mulighed for at blive bedre eller genopdage sine evner. Det kan være at lave mad, øve IT-kompetencer, være kreativ, få undervisning i billedkunst, keramik, guitar eller fotografering med mere - se programmet på Mamma Mias hjemmeside.

Hvis du søger et hold, som ikke findes endnu, så kom endelig og foreslå det. Undervisningen foregår på små hold og er baseret på, at man kan komme som man er, uanset ens psykiske tilstand.  

Brugerne fortæller:

”Det betyder meget for mig, at have noget at stå op til i hverdagen, og det har jeg med mine opgaver på Mamma Mia. Mamma Mia giver mig den støtte, som giver mig ro på i hverdagen”.  

”Mamma Mia er for mig en meget fleksibel blæksprutte, som bakker mig op i forbindelse med de forskellige udfordringer, som jeg møder på min vej. Den bredt kvalificerede personalegruppe har med årene fået et dybdegående kendskab til mig, og det er meget vigtigt for mig. Mamma Mia er også en velfunderet base for mig, som jeg bruger til at erobre den omkringliggende verden. Så når jeg går ud i verden, ved jeg, at Mamma Mia bakker mig op dér, hvor jeg har et behov for støtte. Mamma Mia giver mig stadigvæk, efter mere end 10 år, et uvurderligt modspil og er hjælp til selvhjælp.

 

Du kan læse mere om Mamma Mia på deres hjemmeside 

Billede
Mamma Mia set udefra med borde, mennesker og roser
Café Mamma Mia

Kontakt os

Mamma Mia

Mamma Mia

Utterslev torv 30

2400 København NV

Åbningstider

Vi har åbent alle årets dage. Hverdage 11-20, weekender og helligdage 11-17 

Leder Isabella Olsen Østergaard

Leder Isabella Olsen Østergaard