Sundbyhus

Sundbyhus er et botilbud for mennesker, som har psykiske udfordringer og brug af rusmidler. Det kan være lidelser såsom skizofreni og affektive lidelser. Borgerens individuelle behov er vores udgangspunkt.

Hverdagen på Sundbyhus

På Sundbyhus har vi 27 beboere. Huset er fra 1907 og er oprindeligt bygget som tugthus. Sundholm bærer fortsat præg af at være en særlig del af byen, og lokalområdet har mange brugere til hjemløsetilbuddene.

Som beboer på Sundbyhus har du enten et værelse med fælles køkken og bad, eller du har egen lejlighed. Huset har fælleslokaler på alle 4 etager, og der er et stort fælles multirum.

Hverdagen på Sundbyhus bærer præg af, at her bor mennesker med meget forskellig livsførelse. Som beboer vil du opleve, at der én dag er mange, som deltager i fælles måltider, møder, socialt fællesskab og aktiviteter – en anden dag måske få eller ingen.

Personale - kontaktperson, støtte og hjælp samt vagter

På Sundbyhus har du som beboer en kontaktperson. Det er den medarbejder, du laver aftaler med, og hvor I sammen tilrettelægger den støtte og hjælp, du modtager. Der ydes en sundhedsfaglig indsats i forhold til dine fysiske og psykiske lidelser samt støtte og hjælp til din medicinhåndtering.

Vi tilbyder støtte og hjælp til dig med individuelle, tilrettelagte aktiviteter, suppleret af så mange tilbud om fællesaktiviteter som overhovedet muligt. Ønsker du som beboer at være med til at ideudvikle og planlægge aktiviteter, har du også rig mulighed for det.

Vi har personaledækning hele døgnet, og om natten har vi vagter, som sikrer tryghed og ro.

Beboerne har aktivt misbrug, somatiske og sociale problemer

Aktivt misbrug er fælles for alle beboerne på Sundbyhus. Da omfattende misbrug kan have betydelige psykiske og somatiske skadevirkninger, arbejder vi med skadesreduktion.

Udover misbrug og psykiatriske lidelser kan vores beboere være udfordrede af somatiske og sociale problemer. Derfor støttes du som beboer i at mestre daglig livsførelse.

Vi støtter dig i at beholde og håndtere at:

  • have egen bolig
  • deltage i sociale fællesskaber
  • deltage i aktiviteter
  • vedligeholde sociale relationer

Da vores fysiske rammer ikke er handicapvenlige, kan du ikke have for store udfordringer i forhold til fysiske handicaps.

Sundbyhus målgruppe

Sundbyhus er et botilbud til borgere med psykiske udfordringer og et samtidigt aktivt brug af stoffer, som er henvist efter Serviceloven § 108 og §107.

Kontakt os

Sundbyhus

Sundbyhus

Sundholmsvej 40A

2300 København S

Jaqueline Andersen

Jaqueline Andersen

Botilbudsleder

Henrik Mielche

Henrik Mielche

Afdelingsleder