Sundbygårdsvej

Sundbygårdsvej er et botilbud for borgere med et bredt spektrum af psykiske udfordringer og sårbarhed. Fælles for beboerne er, at de har midlertidige eller varige funktionsnedsættelser. Vi vægter borgerens medbestemmelse og ressourcer højt.

Hverdagen på Sundbygårdsvej

Botilbuddet Sundbygårdsvej er beliggende på Sundbygårdsvej 5-39 på Amager i København 10 minutters gang fra metrostationerne Sundby og DR byen.

Botilbuddet Sundbygårdsvej ligger i en almennyttig boligkarre i 3 etager og består ud over kontorer og fællesarealer af 49 to-værelses lejligheder med eget køkken og bad.

Lejlighederne på 1. og 2. sal har altan og kælderrum. Stuelejlighederne, der er lidt større, har depotrum i lejligheden og en lille terrasse. Der er fællesarealer på 1. og 2. sal, der frit kan benyttes til samvær og aktiviteter. Til botilbuddet hører også en stor have, der i sommerhalvåret benyttes flittigt.

På Sundbygårdsvej er der fokus på inddragelse, medbestemmelse, den enkeltes ressourcer og recovery-proces i tæt samarbejde med kontaktpersonerne.

Medarbejdere og beboere skaber sammen rammerne for botilbuddet: hverdagen, fællesskaberne, aktiviteterne og driften.

På vores månedlige beboermøder er deltagelsen høj, ønsker og input fra beboerne er mange og de forskellige holdninger drøftes ivrigt.

Aktiviteter

Den daglige gåtur byder på hyggesnak og nogle gange en is. Fredagens peer2peer-besøg er velbesøgt med brætspil og lystig snak over kaffen. Frivillig Center Amager byder ind med nye veje til netværk og kendskab til lokalområdet.

Uanset om maden er hjemmelavet eller leveret fra køkkenet, så vælger du selv, om du vil spise den i vores lille spisestue eller i egen bolig.

Aftenen sluttes ofte af med hyggesnak, hjemmebrygget kaffe og film i vores tv-stue.

Økonomi

Man skal minimum opretholde en indtægt svarende til førtidspension eller folkepension for at have råd til at bo på Sundbygårdsvej. Det vil sige, at man ikke har råd til at bo på Sundbygårdsvej, hvis man på kontanthjælp.

Målgruppe på Sundbygårdsvej

Sundbygårdsvej er under Almenboligloven § 105. Man bor under lejelovens betingelser. Derfor er det vigtigt, at man som beboer overholder boligforeningens husordensregler og har styr på sin økonomi, idet man ellers risikerer udsættelse fra lejemålet.

Kontakt os

Sundbygårdsvej

Sundbygårdsvej

Sundbygårdsvej 31

2300 København S

Jørgen Christensen

Jørgen Christensen

Konstitueret tilbudsleder

Nicole Lisette Bomholt

Nicole Lisette Bomholt

Afdelingsleder

Team 1

Team 1

Team 2

Team 2

Team 3

Team 3