Stubberupgård

Stubberupgård er et botilbud i Borup for borgere med psykiske lidelser som angst, depression og skizofreni. Vi samarbejder med borgeren om at få et godt liv ud fra egne ønsker og eget udgangspunkt.

Hverdagen på Stubberupgård

Stubberupgård har til huse på en herregård i naturskønne omgivelser ved Borup og rummer 44 boliger. På Stubberupgård samarbejder borgere og medarbejdere om muligheden for at skabe det gode liv, uanset den enkelte borgers psykiske og sociale udgangspunkt.

Stubberupgård ligger på en stor naturgrund med skov, marker og sø i baghaven, og visionen er at bruge disse omgivelser i borgernes recoveryproces, derfor bliver borgerne tilbudt både beskæftigelse og en bred vifte af aktiviteter, som de kan tilmelde sig i det omfang, som de individuelt mestrer.

I forbindelse med en større ombygning i 2021 blev der opført 14 nye boliger, og alle øvrige boliger blev renoveret. Alle boliger indeholder eget bad og toilet samt køkken eller tekøkken.

Blandt øvrige faciliteter er der sanserum, træningskøkken, motionsrum, hobby- og træværksteder, café og mange fællesmiljøer. Dagligdagen er præget af mange aktiviteter og socialt fællesskab både inde og ude. 

Aktiviteter

På Stubberupgård kan du som borger være honorarlønnet i beskæftigelsen og blandt andet udføre følgende opgaver:

•    Passe gårdens dyrehold
•    Slå græs
•    Arbejde i træværksted
•    Arbejde i køkken
•    Arbejde i caféen
•    Lave produktionsarbejde

Aktiviteter, du har mulighed for at deltage i, er for eksempel:

•    Gåture
•    Keramikundervisning
•    Motionsrum
•    Træværksted
•    Banko
•    Eftermiddags- og aftencafé 
•    Ture ud af huset i mindre grupper og for hele Stubberupgård

Vi har tradition for at holde flere pårørendearrangementer i løbet af året for eksempel sommerfest, høstfest og adventshygge. Derudover deltager vi i Danmark Spiser Sammen og afholder loppemarkeder og koncerter.

Faglig tilgang

I det rehabiliterende samarbejde er der fagligt fokus på den narrative tilgang, samskabelse, Low Arousal og motiverende samtaler. Derudover tilbyder vi NADA (øreakupunktur), og vi har to sanserum.

Vi har kontaktpersonordning, og der er mulighed for at vælge to kontaktpersoner mellem medarbejderne i det team, hvor du bor. Samarbejdet tager udgangspunkt i de aftalte indsatsmål, delmål og indsatser.

Personalet støtter borgernes egen handlekraft og vægter et tæt samarbejde med nærmiljøet og pårørende.

Samarbejde og inddragelse

Som borger bliver du tilbudt at blive inddraget i forandringer og beslutninger på Stubberupgård. Du kan søge indflydelse i forskellige råd, som består af borgere, pårørende, medarbejdere samt tilbudslederen.

På møderne drøfter vi aktuelle sager og emner omkring dagligdagen på botilbuddet og generelt i socialpsykiatrien. Derudover har vi ugentlige fællesskabsmøder for borgere og personale samt lokale husmøder. 

Beboerne fortæller

”Der er dejligt roligt på landet, vi har et godt fællesskab, og vi hjælper hinanden”.

”Personalet hjælper os med at klare hverdagen og støtter os i at udvikle vores kompetencer”.

Sanserummet på Stubberupgård

Stubberupgårds nye sanserum styrker beboernes fornemmelse af deres egen krop. I tidsskriftet "Ergoterapeuten" nr. 7 fra 2022 kan du læse en artikel om de overraskende og positive resultater af behandlingen. Der er også billeder af sanserummet i artiklen.

Stubberupgårds målgruppe

Stubberupgård er et botilbud for borgere med psykiske udfordringer, der er henvist efter Serviceloven § 108.

Kontakt os

Stubberupgård

Stubberupgård

Stubberupvej 4

4140 Borup

Søs Susanne Sabransky

Søs Susanne Sabransky

Botilbudsleder

Mikkel Faarvang Kirkeskov

Mikkel Faarvang Kirkeskov

Afdelingsleder