Københavns Kommunes logo

Røde Mellemvej

Røde Mellemvej er et botilbud for borgere med psykiske udfordringer i form af depression, forandret virkelighedsopfattelse eller andre psykiske vanskeligheder, som for eksempel brug af rusmidler. Vi vægter den individuelle recovery-proces højt.

Hverdagen på Røde Mellemvej

Botilbuddet Røde Mellemvej er beliggende på Sundbygårdsvej 1-3 på Amager i København lige ved kolonihaver, 10 minutters gang til metrostationen Sundby og Urbanplanen samt andet socialt boligbyggeri inden for byzonen. 

Botilbuddet har 48 2-værelses lejligheder med eget køkken og bad. Beboerne er i alderen 25 år og opefter. 

Der er fællesstuer på flere etager i forbindelse med beboernes lejligheder, der frit kan benyttes til samvær og aktiviteter, som for eksempel fjernsyn, spil og samtaler. Der er flere store hyggelige terrasser og altaner samt et stort haveanlæg, der i sommerhalvåret benyttes flittigt.

Kompasset, et aktivitets- og samværstilbud, finder du på samme matrikel. Kompasset kan frit kan benyttes af beboerne på botilbuddet på Røde Mellemvej.

Faglig tilgang og aktiviteter

Den faglige tilgang har fokus på psykosocial rehabilitering, som understøtter beboernes recovery-proces i deres hverdagsliv. Vi arbejder med individuelle samtaler, støtte og vejledning til almindelige dagligdagsfunktioner samt støtte til behandling hos eksterne samarbejdspartnere.

Som beboer tilbydes du også intern og ekstern beskæftigelse, alt efter din interesse og formåen, og hvor det medvirker til at skabe en meningsfuld hverdag.

Beboerne planlægger sammen med deres kontaktpersoner forskellige former for aktiviteter, som for eksempel ture til stranden, museer, biografture eller lignende.

Botilbuddet har månedlige beboermøder, hvor du som beboer har indflydelse på, hvordan dagligdagen skal være, samt hvilke aktivitetstilbud der skal etableres. Der er ligeledes månedlige beboerrådsmøder og centerrådsmøder hvor beboer-repræsentanter deltager.

Kontakt os

Røde Mellemvej

Røde Mellemvej

Sundbygårdsvej 1 – 3

2300 København S
Botilbudsleder Jørgen Christensen

Botilbudsleder Jørgen Christensen

Afdelingsleder Lotte Just

Afdelingsleder Lotte Just

Afdelingsleder Køkkenet Peter Nordahl

Afdelingsleder Køkkenet Peter Nordahl