Københavns Kommunes logo

Stubberupgård

Stubberupgård er et botilbud i Borup for borgere med psykiske lidelser som angst, depression og skizofreni. Vi samarbejder med borgeren om at få et godt liv ud fra egne ønsker og eget udgangspunkt.

Hverdagen på Stubberupgård

Stubberupgård ligger i naturskønne omgivelser ved Borup, og der er plads til 44 beboere. På Stubberupgård samarbejder beboere og medarbejdere om muligheden for at skabe det gode liv, uanset den enkelte beboers fysiske, psykiske og sociale udgangspunkt.

Vi er i en renoverings- og ombygningsproces, som forventes færdig til september 2021. Det betyder, at 30 beboere bor i midlertidige pavilloner. Når processen er færdig, vil alle beboere have en lille lejlighed med eget toilet og bad samt tekøkken.

Aktiviteter

På Stubberupgård kan du som beboer arbejde i beskæftigelsen og udføre opgaver.

Opgaver i beskæftigelsen er for eksempel at:

 • passe gårdens dyrehold
 • slå græs
 • arbejde i træværksted
 • arbejde i køkken
 • arbejde i caféen

Aktiviteter, du har mulighed for at deltage i, er for eksempel:

 • daglig gåtur
 • keramikværksted
 • bålhygge
 • fællessang
 • træværksted
 • banko
 • eftermiddags- og aftencafé 
 • ture ud af huset i mindre grupper og for hele Stubberupgård

Vi har også tradition for at invitere til åbent hus, adventshygge, Danmark spiser sammen, loppemarked med mere.

Stubberupgårds vision er at tilbyde ”grøn omsorgsgård” og daglige idrætsaktiviteter. Vi ser frem til at udvikle endnu mere på dyrehold og på mulighederne for flere fysiske aktiviteter, når ombygningen er færdig.

Faglig tilgang

I det rehabiliterende samarbejde er der fagligt fokus på den narrative tilgang, samskabelse, Low Arousal og motiverende samtaler. Derudover tilbyder vi NADA.

Du tilbydes 1-2 kontaktpersoner, og der er mulighed for at ønske mellem medarbejderne. Samarbejdet tager udgangspunkt i de aftalte indsatsmål, delmål og indsatser.

Personalet støtter beboernes egen handlekraft og vægter et tæt samarbejde med nærmiljøet og pårørende.

Samarbejde og inddragelse

Som beboer tilbydes du at blive inddraget i forandringer og beslutninger på Stubberupgård. Du kan søge indflydelse i Beboerrådet, som består af beboere, pårørende, medarbejdere samt tilbudsleder. På møderne drøfter vi aktuelle sager, og rådet drøfter emner omkring dagligdagen på bostedet og generelt i socialpsykiatrien.

Derudover har vi ugentlige fællesskabsmøder for beboere og personale.

Beboerne fortæller

”Der er dejligt roligt på landet, vi har et godt fællesskab, og vi hjælper hinanden”.

”Personalet hjælper os med at klare hverdagen og støtter os i at udvikle vores kompetencer”.

Kontakt os

Stubberupgård

Stubberupgård

Stubberupvej 4

4140 Borup
Tilbudsleder Søs Sabransky

Tilbudsleder Søs Sabransky

Afdelingsleder Ann-Sophie Petersen

Afdelingsleder Ann-Sophie Petersen