Københavns Kommunes logo

Holme

Holme er et botilbud i Sengeløse for borgere med psykiske lidelser som skizofreni og svære affektive forstyrrelser. Vi vægter relationer og borgerens egne ønsker og behov højt.

Hverdagen på Holme

Holme har til huse i den gamle hovedbygning på Cathrineberg Gods, et par kilometer uden for Sengeløse landsby. Vi har en parklignende have med hønsehold, drivhus og petanquebane.

Der er højt til loftet på Home. Både bogstaveligt talt, i vores herskabelige stuer, og menneskeligt. Både beboere og medarbejdere udviser stor rummelighed over for hinanden.

Hverdagen på Holme er præget af et liv i rolige omgivelser, hvor man kan leve et stille liv i en forudsigelig hverdag med få forpligtelser.

22 boliger er der på botilbuddet Holme. Beboerne er aldersmæssigt mellem 35-80 år. Bygningen har ingen elevator og er derfor ikke handicapegnet. Boligerne består af enkeltværelser med fælles toilet- og badeforhold, som deles med de øvrige beboere.

Aktiviteter og faglig tilgang

På Holme er der mulighed for både inden- og udendørs aktiviteter.

Aktiviteter på Holme er blandt andre:

  • maling
  • lertøj
  • madlavning
  • træning
  • havearbejde

Har du et ønske om aktiviteter eller beskæftigelse uden for Holme, kan du også få støtte til det.

Vi tager på 2 ugentlige brugsture og laver udflugter med udgangspunkt i de fælles beboer-interesser.

En koordinator får du som beboer på Holme. Koordinatoren hjælper med at afdække og koordinere, hvad du har brug for - i forhold til dit behov for støtte, ønsker og drømme.

Relationer, og den individuelt tilpassede tilgang, vægter vi højt på Holme. Holme skal danne rammen for et liv med mest mulig livskvalitet. Et liv, hvor du kan gøre brug af de ressourcer, du har, og udvikle dem.

Kontakt os

Holme

Holme

Cathrinebergvej 5

2630 Sengeløse, Taastrup
Tilbudsleder: Lars Peter Ladefoged Jensen

Tilbudsleder: Lars Peter Ladefoged Jensen

Afdelingsleder: Vibe Kolding-Kramhøft

Afdelingsleder: Vibe Kolding-Kramhøft