Robert Jacobsens Vej

Botilbud for voksne med psykiske udfordringer primært inden for det psykotiske spektrum, der har behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte i hverdagen. Vi samarbejder om den enkelte borgers rehabilitering.

Hverdagen på Robert Jacobsens Vej

På Robert Jacobsens Vej vil vi gerne have det rart sammen. Vi skal respektere hinanden og have en oplevelse af at høre til.  

I hverdagen er der forskellige aktiviteter i huset hvor alle har mulighed for at deltage. 

Vi arrangerer kulturelle oplevelser 1-2 gange månedligt, som f.eks. museumsbesøg, havnerundfart, juletur i Tivoli, Zoo og byvandringer.  

I vores café beliggende i stueetagen er der mulighed for at spille billard, bordfodbold og brætspil.  

Man kan også se TV sammen de øvrige beboere. Ved større TV/sportsbegivenheder er der fremvisning på storskærm.  

Beboerne på Robert Jacobsens Vej

Som beboer på Robert Jacobsens Vej opfordres man til at bruge sin medindflydelse ved at deltage i trivselsmøde hver 14. dag, beboerhusmøder 1 gang månedligt samt personalemøder, hvor der altid er åben dør. 

Målgruppen har behov for socialpædagogisk støtte til at få dagligdagen og livet til at fungere, herunder eksempelvis støtte til mestring af den psykiske sygdom, deltagelse i samfundslivet og medicinhåndtering.  

Der er i botilbuddet målrettet fokus på at udvikle, fastholde og vedligeholde borgerens kompetence i forhold til at klare sig i en egen bolig.  

Borgere med et problematisk misbrug eller udtalt kriminel adfærd vil ikke kunne bo i botilbuddet. 

Kontakt os

Robert Jacobsens Vej

Robert Jacobsens Vej

Robert Jacobsens Vej 17A

2300 København S

Charlotte Oda Malm

Charlotte Oda Malm

Botilbudsleder

Carina Kjær

Carina Kjær

Afdelingsleder