Kollektivhuset

Kollektivhuset på Bellahøj er et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Vi bruger lokalmiljøet aktivt og samarbejder med borgeren om at skabe gode netværk.

Hverdagen i kollektivhuset

Ud fra hver enkelt beboers handleplan arbejder vi aktivt på, at den enkelte beboer udvikler netværk både i botilbuddet, lokalmiljøet og i andre sammenhænge.

Nærmiljøet bliver flittigt brugt til fx gåture til nærliggende grønt område med sø. Vi har faste ugentlige aktiviteter og to gange om ugen er der mulighed for personaleledsagelse til nærliggende aktivitetscenter. Ellers mødes vi om kaffekommensammen i dagligstuen, besøg på nærliggende samværstilbud, ture ud af huset og meget andet efter ønske fra beboerne.

Peer to Peer har fastlagte aktiviteter i huset.

Kollektivhuset er et højhus i 10 etager bestående af 71 almene boliger fordelt på 2 opgange med 4 boliger på hver etage. I stueetagen er der fælles opholdsstue og udendørsareal. Der er personale til stede fra kl. 8.00 til 22.00.

Ikke velegnet til personer med større fysiske handicap.

Kollektivhusets målgruppe

Botilbud til borgere med psykiske og/eller sociale udfordringer der er henvist efter almenboligloven § 105 og serviceloven §§ 83, 85.

Kontakt os

Kollektivhuset

Kollektivhuset

Bellahøjvej 44

2700 Brønshøj

Lars Juhl Krogh

Lars Juhl Krogh

Botilbudsleder

Helle Clemmensen

Helle Clemmensen

Afdelingsleder