Fogedgården

Botilbud for borgere, der kan meget selv, men dog har brug for støtte i hverdagen grundet deres psykiske og sociale udfordringer. Borgerne bor i egne lejligheder og deres selvstændighed vægtes højt.

Hverdagen på Fogedgården

På Fogedgården bor borgerne i deres egne lejligheder med adgang til hyggelige fællesarealer. Det stiller visse krav til borgeren at bo i selvstændige boliger, men det giver også et solidt grundlag for borgernes mulighed for at leve så selvstændige liv som muligt. Samtidig giver det en god oplevelse af at være en integreret del af nærmiljøet på Nørrebro.

Fogedgården er en almennyttig boligafdeling i boligforeningen VIBO og ligger på Nørrebro i København. I hele foreningen Fogedgården bor små familier, studerende, ældre og personer med psykiske lidelser.

I Center For Selvstændige Boformer og Sundhed har vi særlig fokus på at understøtte den enkelte borgers selvstændighed. Det gør vi blandt andet igennem hverdagstræning, social færdighedstræning, sundhedsindsatser og støtte til borgere, der har særlige somatiske støtte- og plejebehov.

For at sikre en helhedsorienteret indsats er personalet på Fogedgården tværfagligt sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter og social-og sundhedsassistenter.

Der er personale til stede i dag- og aftentimerne. Derudover kan nattevagten kontaktes telefonisk.

Værdier på Fogedgården

Vi ser alle mennesker som unikke og tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers drømme og ønsker for et meningsfuldt liv. Vi tror på at alle mennesker har evner til at udvikle sig, og at alle har noget værdifuldt at bidrage med.

Vi respekterer retten til selvbestemmelse og medindflydelse og ønsker at samarbejdet mellem borger og kontaktperson er baseret på gensidig respekt, åbenhed og fælles mål. Vi støtter op om borgernes recoveryproces, og vi støtter den enkelte i at tage ansvar for egen udvikling og nå mål og ønsker for fremtiden.

Sundhed

Vi fokuserer på sundhed og velvære i et bredt perspektiv. Vi tilbyder bl.a. NADA-akupunktur og guidet afspænding til at mindske angst/uro, søvnbesvær og mindske alkohol- og stofabstinenser. Vi tilbyder desuden individuel vejledning og støtte til både mental- og fysisk sundhed.

Vi støtter borgeren i at leve et meningsfuldt liv på egne præmisser, vi agerer brobyggere i forhold til at skabe nye relationer og netværk eller støtte til at bibeholde kontakten til venner og familie.

Kontaktpersoner

Ved indflytning på Fogedgården eller Tagabo bliver borgeren tilbudt en kontaktperson, som det forventes at borgeren har et tæt samarbejde og dialog med. Vi tilbyder pædagogisk eller sundhedsfaglig støtte med udgangspunkt i konkrete behov og ønsker.

Kontakt os

Fogedgården

Fogedgården

Fogedgården 1-3

2200 København N

Kontakt

Mandag – fredag kl 8.00-21.00

Weekend og helligdage kl  8.30-21.00

Jonas Schröder Jensen

Jonas Schröder Jensen

Tilbudsleder

Camilla Lykke Hansen

Camilla Lykke Hansen

Afdelingsleder

Team 1

Team 1

Team 2

Team 2

Team 3

Team 3

Seneste rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed