Fountain House København

Fountain House er et sted for dig, der oplever psykiske udfordringer. Her kan du få en hverdag med frivilligt arbejde, struktur og fællesskab. Vi tilbyder også støtte og studievejledning til psykisk sårbare studerende.

Hverdagen i Fountain House

Personlig recovery med fællesskabet i centrum 

Fountain House er et sted, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kommer sig i et helende og ligeværdigt fællesskab. Hos os kan du finde dit fodfæste i verden og indgå i nærende sociale relationer.

I Fountain House er vores brugere medlemmer, som betyder at de deltager aktivt og har medbestemmelse i husets aktiviteter.

Vores medlemmer driver husets daglige funktioner og sammen med personalet, indgår man i et ligeværdigt arbejdsfællesskab. Driften af huset udføres hovedsageligt at medlemmerne selv med hjælp fra personale.

Medlemmernes indflydelse 

I Fountain House mener vi, at deltagelse og medbestemmelse fremmer personlig recovery. Derfor er vores medlemmer også repræsenteret i bestyrelsen og tager del i beslutninger, der handler om husets drift og udvikling.

Fountain House København består af tre fællesskaber, der er målrettet tre forskellige faser eller situationer i livet. Det er fællesskaber om aktiviteter, hvoraf mange også går på tværs af de tre.

Ungefællesskab – Fontana

Ungefællesskabet Fontana har musiklokaler og kreative værksteder med engagerede faglærere. Her træner unge, i alderen 18-30 år, sociale færdigheder i takt med den planlagte undervisning og får med tiden et bedre psykisk helbred, der giver et godt fundament i ungdomslivet at bygge på. Forløb i Fontana giver de unge mod på uddannelse og beskæftigelse.

Studiefællesskab – Bogstøtten

I studiefællesskabet Bogstøtten oplever psykisk sårbare studerende et trygt studiemiljø med sammenhold. Ofte er struktur i hverdagen afgørende for et godt studieliv. Derfor kan de studerende få en læseplads i Bogstøtten og holde fyraften, når Fountain House lukker.

Individuelle samtaler med Bogstøttens erfarne vejledere og det stimulerende fællesskab er de to faktorer, der gør målet opnåeligt. For i Bogstøtten går afsluttet uddannelse hånd i hånd med den studerendes recovery. 

Arbejdsfællesskab – Kernehuset

Kernehuset består af fire arbejdsfællesskaber: Kontor, café, værksted og køkken. Den enkelte vælger selv ud fra behov og interesser. Her tager psykisk sårbare, i alderen 18-65 år, frivilligt del i husets arbejdsopgaver og indgår i et fællesskab, der styrker troen på at kunne bidrage med noget og tage skridtet videre ud i verden. Kernehuset bygger bro til arbejdsmarkedet og civilsamfundet.

Aftenskolen

Aftenskolen tilbyder en række kurser inden for blandt andet kreative fag, motion, musik, studiestøtte og mental sundhed. Skolen har deltagerbetaling.

Hjemmeside og Facebook

Følg med i aktuelle aktiviteter og nyheder i Fountain House København på vores Facebook og hjemmeside

Vores målgruppe

Målgruppen i Fountain House København er psykisk sårbare i alderen 18-65 år. Diagnose eller behandling er ikke en betingelse for optagelse.
Medlemskab af Fountain House er frivilligt og gratis for borgere i Københavns Kommune.

Kontakt os

Fountain House København

Fountain House København

Teglværksgade 22

2100 København Ø

Leder Maria Clemensen

Leder Maria Clemensen

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00