Sundhed

Vi samarbejder med dig om din fysiske og psykiske sundhed. Ud over psykisk sårbarhed har mange borgere i socialpsykiatrien livsstilssygdomme eller afhængighed af rusmidler. Vi støtter dig i din sundhed ud fra dine konkrete behov og ønsker.

Vi arbejder sammen med dig om din sundhed

I socialpsykiatrien har vi fokus på sundhed generelt, også på vores botilbud og i vores aktivitets- og samværstilbud. Vi arbejder sammen med dig om din sundhed, og vi lytter til dig og dine behov og ønsker. Formålet er, at du kan leve et så godt og meningsfuldt liv som muligt.

Vi arbejder recovery-orienteret i socialpsykiatrien. Sundhed er en vigtig del af recovery. Vi arbejder både med fysisk og psykisk sundhed. Det gør vi gennem forskellige aktiviteter og forløb, der har fokus på sundhed, og som samtidig er med til at skabe en struktur i din hverdag og styrke dine sociale relationer.

Eksempler på aktiviteter i socialpsykiatrien med fokus på sundhed:

  • Fysiske aktiviteter, fx ture i naturen, NADA og træning
  • Forebyggende indsatser i samarbejde med rusmiddelcentret
  • Undervisning i sundhed
  • Brug af sundhedsrelaterede apps
  • Gruppeforløb
  • Madgrupper

Ulighed i sundhed

Både fysisk og psykisk ulighed i sundhed er noget, der i høj grad er til stede hos borgere med psykiske og sociale udfordringer. Derfor arbejder vi helhedsorienteret med sundhed. Vi arbejder både med fysisk og psykisk sundhed. Og vi samarbejder med eksempelvis idrætsforeninger, madhuse og rusmiddelcentret.

Flere borgere har ud over psykiske og sociale udfordringer også livsstilssygdomme som type-2-diabetes, KOL, hjertekarsygdomme, overvægt og afhængighed af rusmidler. 

Vi støtter dig og tager altid højde for dine udfordringer og dine fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det er dine individuelle og konkrete behov, vi har fokus på. Og vi lytter til dine ønsker. Målet er, at du kan tage vare på din egen mentale og fysiske sundhed så vidt, det er muligt. 

Forløb for unge om sundhed og beskæftigelse

Vi tilbyder tværfaglige forløb for unge borgere, hvor vi samtænker sundhed og beskæftigelse. Formålet med disse forløb er at styrke både din sundhed og din parathed i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Succes i beskæftigelse hænger sammen med mental og fysisk sundhed. At gennemføre et studie, eller få og blive i et job, har langt større chance for at lykkes, hvis man kan mestre sin sygdom. Sundhed er en vigtig del af dét, at mestre sin sygdom. Beskæftigelse og sundhed spiller sammen.

I gruppeforløb for unge arbejder vi på sundhedsdelen blandt andet med motion, kost, afspænding og velvære.