Frivillighed

I socialpsykiatrien arbejder vi med frivillighed, både på vores tilbud og sammen med frivillige organisationer i lokalsamfundet. At være frivillig, og udrette noget til gavn for andre, kan give glæde og motivation i livet.

Frivillighed i socialpsykiatrien

At være frivillig kan give dig glæde og fællesskaber

Som frivillig kan du blive en del af et ligeværdigt fællesskab, hvor du mødes med andre mennesker om en fælles opgave eller samarbejder om en fælles sag. At være frivillig kan være med til at give dig en følelse af selvværd og mening.

Når du udretter noget i fællesskab, til gavn for andre, kan det give glæde og virke som en motiverende faktor i livet. Derfor arbejder vi i socialpsykiatrien løbende med at invitere til frivillighed både internt på vores tilbud og med at bygge bro til lokale, frivillige organisationer i lokalsamfundet.

Samarbejde med frivillige organisationer

Fordelene ved at samarbejde med frivillige organisationer og personer er blandt andet, at frivillige indbyder til en anden form for relation end det fastansatte personale.

De frivilliges indsats skal ikke leve op til faglige målsætninger, og det giver en oplagt mulighed for at lave alternative aktiviteter ud over hverdagens rutiner og fastlagte arrangementer. Det kan være til stor inspiration og glæde for mange i socialpsykiatrien.