Om Center for Støtte i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud støtter borgerne i deres hverdag. Det gør vi i centrets aktivitets- og samværstilbud. Vores hjemmevejledere støtter borgere i egen bolig. Vi har derudover en række gruppeforløb.

Fokus på at klare hverdagens gøremål og livet i egen bolig

I Center for Støtte i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud arbejder vi ud fra et rehabiliterende perspektiv. Det betyder, at vi lytter til dine ønsker, og at vi i fællesskab med dig får udfoldet, hvad du har behov for.

Vi støtter dig via vores aktivitets- og samværstilbud, hjemmevejledning og gruppeforløb. Vi hjælper dig videre til andre tilbud i samfundet, når du er klar til det.

Vi støtter dig i at leve et godt og meningsfuldt liv. Vi har blandt andet fokus på din sundhed, dine relationer, og eventuelle ønsker om uddannelse og job.

Kan du bruge vores tilbud?

Når du kommer i vores aktivitets- og samværstilbud, vil du få hjælp og støtte til at få en aktiv og social hverdag.

Centret tilbyder også hjemmevejleding. En hjemmevejleder giver dig støtte i din egen bolig. Du kan fx få støtte til at strukturere hverdagen med at få købt ind, lavet mad og gjort rent. Vi hjælper eksempelvis også med at få overblik over din økonomi.

Har du har ønsker til uddannelse og job, kan du få støtte til det, både på vores aktivitets- og samværstilbud, i hjemmevejledningen og i gruppeforløbene.

Målgruppen for vores tilbud

Det kan være svært at mestre hverdagen og tage vare på sin egen mentale og fysiske sundhed. At håndtere økonomi, eller komme i uddannelse og job, kan også være en udfordring. Vores målgruppe er borgere med psykisk sårbarhed, der har behov for støtte til det.

Målgruppen er også borgere, der har brug for støtte til selvhjulpenhed og med at skabe og bevare relationer til andre mennesker, til sociale fællesskaber og i at være en del af samfundet.

En anden målgruppe er borgere, der har brug for hjælp til at varetage de daglige gøremål og støtte til at forblive i egen bolig. Vi støtter via centrets hjemmevejleding og gruppeforløb (§ 85-støtte).