Københavns Kommunes logo

Gloria Mediehus

Gloria er et medie- og aktivitetshus for psykisk sårbare borgere, som ønsker at prøve kræfter med journalistik og kommunikation.

Se en lille film om Gloria Mediehus

Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Hverdagen i Gloria

Gloria Mediehus er et brugerdrevet Mediehus i Socialpsykiatri København. Gloria udgiver hver måned et nyhedsblad, og har en ugentlig radioudsendelse, tv-udsendelse og podcast. Du kan finde alle Glorias seneste udgivelser her.

Gloria henvender sig til alle med interesse for socialpsykiatri, psykisk sårbarhed, rehabilitering og recovery.

Meningsfuld beskæftigelse

Gloria Mediehus understøtter den enkelte borgers recoveryproces ved at skabe en arbejdsidentitet hos den enkelte og indgå i meningsfuld beskæftigelse.

Vi producerer selv alt, lige fra idéplan til slutprodukt, som at skrive artikler, læse korrektur, tage fotos, lave interviews, layout, distribution, lyd og video.

Om redaktionen

I Gloria Mediehus deltager man i redaktionsmøder, har redaktionelle arbejdsopgaver, får sparring, undervisning i redaktionelle opgaver, kurser og deltager i et arbejdsmiljø, hvor opgaven er tydelig og der arbejdes med mål og understøttelse af den enkeltes recoveryproces.

Gloria Mediehus har en chefredaktør og tre redaktører i spidsen for hver af de tre redaktioner.

Derudover er de ansatte førtidspensionister i løntilskud, praktikanter eller frivillige.

Kontakt os

Gloria Mediehus

Tilbudsleder: Helle Larsen

Hørsholmsgade 20C

2200 København N