Dialogforum

Dialog mellem brugere, pårørende, professionelle fagfolk og politikere sikres af Dialogforum på psykiatriområdet i Københavns Kommune.

Dialogforum er et rådgivende og debatskabende forum. Dialogforum kvalificerer den indsats, Københavns Kommune yder over for borgere med psykisk sårbarhed. Det gør vi ved at sikre en direkte dialog mellem politikere, brugere og pårørende. 

Dialogforum sikrer, at du som bruger eller pårørende får mulighed for at indgå i den dialog, som forener den professionelle ekspertise med brugernes og de pårørendes viden og erfaringer. Bruger- og pårørendeorganisationerne er også omfattet af Dialogforums arbejde.

På den måde kan vi sikre de forskelligartede behov for behandling og social støtte i hverdagen, for borgere med psykisk sårbarhed, bedst muligt.

Vedtægterne for Dialogforum på psykiatriområdet 2022-2025 er blevet opdateret og godkendt af Borgerrepræsentationen den 3. februar 2022. 

Du kan læse vedtægterne her 

Hvis du har spørgsmål i relation til Dialogforum, kan du kontakte sekretariatet for forummet på mailen: dialogforum@sof.kk.dk