Centerråd

Hvert center i socialpsykiatrien har deres eget centerråd. Centerrådene består af pårørende, beboere, en leder, en medarbejder samt centerchefen, som mødes i de demokratiske råd om orienteringer, høringer og drøftelser.

Formålet med centerrådene er: 

  • At skabe et forum, hvor medarbejdere, beboere og pårørende har mulighed for at blive grundigt orienteret om og dermed få et godt indblik i forhold, der er af betydning for beboernes trivsel og hverdagsliv.
  • At give medarbejdere, beboere og pårørende mulighed for at deltage i en ligeværdig og respektfuld dialog om spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring centret, herunder hvordan det sikres, at centrets tilbud har en høj kvalitet i overensstemmelse med det gældende værdigrundlag og de opstillede kvalitetsmål.
  • At skabe et forum, der giver medarbejdere, beboere og pårørende mulighed for at udtale sig, rejse spørgsmål og fremføre synspunkter og dermed blive hørt omkring forhold af betydning for beboerne i relation til bocentrets udvikling og drift.

Centerrådene mødes fire gange årligt.

Nedenfor finder du de seneste referater fra centerrådsmøderne fra de respektive centre. 

Kontakt centerrådene

Vis alle

Center for Specialiserede Botilbud

Kontaktperson: Henrik Risdorf

E-mail: QX34@kk.dk

Telefon: 23 65 78 47

Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Kontaktperson: Maria Bertelsen

E-mail: CG2P@kk.dk

Telefon: 23 71 19 90

Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

Kontaktperson: Anne Mette Nielsen

E-mail: AI3K@kk.dk

Telefon: 24 34 82 01

Center for Støtte i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Kontaktperson: Anne Mette Nielsen

E-mail: AI3K@kk.dk

Telefon: 24 34 82 01