Centerråd

Hvert center i socialpsykiatrien har deres eget centerråd. Centerrådene består af pårørende, beboere, en leder, en medarbejder samt centerchefen, som mødes i de demokratiske råd om orienteringer, høringer og drøftelser.

Formålet med centerrådene er: 

  • At skabe et forum, hvor medarbejdere, beboere og pårørende har mulighed for at blive grundigt orienteret om og dermed få et godt indblik i forhold, der er af betydning for beboernes trivsel og hverdagsliv.
  • At give medarbejdere, beboere og pårørende mulighed for at deltage i en ligeværdig og respektfuld dialog om spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring centret, herunder hvordan det sikres, at centrets tilbud har en høj kvalitet i overensstemmelse med det gældende værdigrundlag og de opstillede kvalitetsmål.
  • At skabe et forum, der giver medarbejdere, beboere og pårørende mulighed for at udtale sig, rejse spørgsmål og fremføre synspunkter og dermed blive hørt omkring forhold af betydning for beboerne i relation til bocentrets udvikling og drift.

Centerrådene mødes fire gange årligt.

Nedenfor finder du de seneste referater fra centerrådsmøderne fra de respektive centre.