Københavns Kommunes logo

Referat fra Brugerforum den 10. februar 2021

Referat fra møde i Brugerforum den 10. februar 2021,
kl. 12.00 - 15.00 på Teams

1. Velkommen

Velkommen v. Camilla. Især til de nye A og R

E er desværre gået bort. Han bliver savnet.

Der mangler nu en deltager i centerrådet.

2. Arbejdsnetværket v Anne fra Kompasset

Er en gruppe der alle har praktik, brugerjob/honorarlønnede, løntilskudsmedarbejdere og andre der er i arbejde og som er i kontakt med Kompasset eller Café Rose.

Handler om arbejdsidentitet og besøger andre arbejdspladser m soc. Økonomiske arbejdspladser. Det handler om alle de ting der handler om at have et job. MUS samtaler, personalemøder, arbejdsglæde osv.

Anne vil gerne komme ud på andre AST'er og fortælle om modellen og dele viden om netværket - efter corona.

Anne og J aftaler at mødes på TEAMS ift. at udveksle viden.

3. Nyt vedrørende ny hjemmeside/ referater fra møder mv, hvordan påvirker det BF

Til information: Socialpsykiatrien har fået ny hjemmeside der indordner sig under et lovkrav om ”tilgængelighedsprincip”. Derfor er alt på hjemmesiden google-bart og derfor må der ikke optræde fulde navne på brugerrepræsentanter. Og referater skal slettes efter et år. Og der vil ikke være bilag. Og alle referater skal skrives efter en bestemt skabelon. Disse referater skal godkendes af jer og hvis i ikke reagerer inden en uge, antages det som godkendelse.

Vi taler om at det er vigtigt at det er tydeligt hvordan man kan få fat i én fra brugerforum.

NY WEB: socialpsykiatri.kk.dk

4. Evaluering fra 2020: hvad hørte vi og hvad gør vi ved det?

  1. Hvordan får vi flere med på møderne? RU foreslår at men kan sidde sammen hvis det er svært ift det virtuelle.
  2. Ønske om at høre alle stemmer – også medarbejder og ledere
  3. om det virtuelle – svært med kompetenceudvikling, svært med hurtige så grupper
  4. Rammer for møder: plads til dialog og sikre sig at holde sig til emnet – hold balancen
  5. Obs på perspektiver: Marianne får rigtig brugbare brugerperspektiver

5. Ændringer i vedtægter

I får materiale tilsendt inden mødet. Centerrådet behandler dette på deres kommende møde. BF kan drøfte det og give repræsentanter inputs med til dette møde.

Camilla præsenterer ændringer i vedtægterne for valg til centerrådet.

HM spørger til valg til brugerforum og det står der ikke noget om i vedtægterne. Hun spørger BF om hun må tage nogen med ind nu?

Det diskuteres i BF. Der er stemning for at der er løbende optag og der kan være op til to repræsentanter pr enhed. Det er de lokale enheder der bestemmer hvem og hvor mange repræsentanter de har (ingen, en eller to)

Der diskuteres om peermedarbejdere kan deltage som brugerrepræsentant i Brugerforum og Centerråd.

Hvis man har en ny repræsentant, så ringer man til Camilla som skriver det på dagsordenen.

6. Nyt fra arbejdsgrupperne

Mediegruppen har aftalt med Gloria, at Marianna og RU skal interviewes, for at udbrede kendskab til BF. Er der nogen der har gode spørgsmål Gloria kan stille, så vi for fortalt om BF, er i velkommen til at byde ind.

Peergruppen er kun J og inviterer flere ind. RU melder sig.

Skriv med kommentarer eller spørg Ift. interview med Gloria inden fredag den 19/2 til Marianne eller RU.

7. Møde med konsulent vedr. VUM

Der er enighed o at invitere Kasper fra psykiatrienheden med næste gang. BF har ikke brug for yderligere forberedelse. Camilla sender Kasper invitation

8. Eventuelt

N fra Otillia roser de nuværende tiltag der er i enheden og tror på at huset igen kan blive fuld af liv.

Vedhæftet rapport vedr. Peer indsats på Kompasset.