Københavns Kommunes logo

Referat fra Brugerforum den 11. juni 2021

Referat fra Brugerforum den 11. juni 2021, afhold klokken 12-15 på Sundbygårdsvej.

1. Velkommen

Velkommen v. Camilla, vi er glade for at mødes i virkeligheden for første gang i et år. 

Camilla fra Frinova faciliterer mødet, Marianne Wenkens, Centerchef deltager den første time. Karoline fra Frinvoa tager referat af mødet.

2. Arbejdspunkter

Oplæg fra Lars om akuttilbuddet

Akuttilbuddet er for alle over 18 år. Målet er, at man kan få hjælp til at fastholde og få det bedre i egen bolig. Tilbuddet er for alle som oplever en selvdefineret krise. Der er døgnåbent både op telefon og ved døren. (under Corona skal man dog ringe før man møder op ved døren). Man kan overnatte op til 5 dage. Man er anonym indtil man er mødt op på selve tilbuddet. Hvis man har adfærd der er behandlingskrævende, er man ikke i målgruppen (fx selvskadende, alkoholproblemer, hjemløs etc.)

Lars sender info-postkort om Akuttilbuddet til Frinova, som vil tage dem med på næste Brugerforumsmøde til uddeling.

Telefon til Aktuttilbuddet: 33 17 29 00

3. Internat i September

Brugerforum og Centerråd inviteres på internat den 22. og 23. september på Skovshoved hotel for at få tid til at tale over længere tid om aktuelle emner.

Den ellers aftalte temadag om peer i centeret bliver højst sandsynligt en del af dette internat.

Arbejdsgruppe med dem, der er i arbejdsgruppen om peer samt Karoline, Camilla og Marianne planlægger et program.

Meld tilbage senest den 20. juni ved at skrive eller ringe til Camilla på ct5d@kk.dk om du kommer og om du vil sove og om du vil spise aftensmad med den første dag.

4. Nyt fra arbejdsgrupper

Arbejdsgruppe ift hjemmevejledning er nu: C, HM og A. C er tovholder.

PR-gruppe:

Har været på Fountain House of reklamere for brugerforum. Vil tage rundt til de forskellige AST-steder for at gøre brugerforum relevant. Gruppen vil tage fat i alle steder også selv om der ikke kommer så mange til brugermøderne.

Gruppen tager fat i repræsentanten fra det aktuelle sted for at få planlagt besøget godt

R og C tilbyder at sende påmindelse pr sms før møderne.

R hjælper gerne med at logge ind på docs. R understreger, at alt hvad Camilla sender ud ligger i Rs docs system. Forskellen er, at Camillas info kommer løbende og at i R docssystem ligger alle dokumenter samlet og er derfor nemmere at finde frem.

Man går altså ikke glip af noget hvis man blot benytter Camillas mail eller hvis man blot benytter R system.

Man kan se de forskellige arbejdsgrupper på brugerforums google-sheets.

5. Nyt møde vedr. organisering

Der sættes en dato hvor vi kan mødes i to timer og tale om og vedtage hvilken styreform brugerforum skal have fremover.

Vi skal tale om hvilke arbejdsopgaver brugerforum har og hvilke styreformer er relevante.

Meld ind til Camilla hvis du kender til en god styreform senest den 24/6. Mandag d. 28/6 fra 10-12. oplæg sendes senest fredag den 25/6.

6. Eventuelt 

Charlotte: minder om Frinovas gratis AOF-kurser, der er deadline på mandag 20. juni.

B: den 1. juli er der fest på Pinta 16.30-19 eller 20. Der gives besked fra Pinta til de andre steder senere. Foreslår at der er et fast punkt på dagsordenen hvor der tages en runde, hvor alle lige fortæller hvordan det går de forskellige steder og hvad der sker.

Mamma Mia holder fest den 25. juni.