Socialpsykiatri København

Socialpsykiatri København

Tilbud til psykisk sårbare

I Socialpsykiatri København støtter vi den enkelte borger i at komme sig. Det gør vi gennem recovery- og rehabiliterende indsatser i samarbejde med borgeren.